PÄRs uppgift är att främja intressen hos studenterna på Psykologprogrammet med avseende på utbildningsrelaterade och studiesociala frågor. Det innebär bland annat att PÄR hjälper studenter att ta tillvara sina rättigheter, representerar studenterna i olika sammanhang och organiserar sociala aktiviteter.

PÄRs styrelse består av representanter från de olika terminerna på psykologprogrammet. Varje termin har två platser till sitt förfogande. Från styrelsen väljs ett presidium som består av två ordföranden, en kassör och en sekreterare. Styrelsen har regelbundna möten som är öppna för alla psykolog-/psykologi-studenter att besöka.

Oktober 2020 söker vi terminsrepresentanter från:

T1: 2 platser
T2: 2 platser
T4: 2 platser
T5: 2 platser
T6: 1 platser
T8: 1 platser
T9: 2 platser
T10: 2 platser

Vi söker även representanter från de fristående psykologikurserna på grund- och avancerad nivå (se PYR).

PÄR har en egen hemsida och mejladress

Du hittar mer information på PÄRs egen hemsida: www.paer.se.

Nytt den 22 oktober 2020 är att en Athena-sida har skapats med namnet PÄR - Psykologstudenternas ämnesråd. Den kommer snart att fyllas med mer information för dig som är student vid Psykologiska institutionens alla utbildningar - ca 1.100!

Maila oss gärna om du vill veta mer eller framföra synpunkter! E-postadress till styrelsen: info(at)paer.se.