Ordförande / President

Andreas Gerhardsson, andreas.gerhardsson@psychology.su.se
Representant i Institutionsstyrelsen / Representative in the Department Board

 

Vice ordförande / Vice President

Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se
Representant i Professorsgruppen / Representative in the Professors group

 

Representant i / Representative in Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR)

Marta Zakrzewska, marta.zakrzewska@psychology.su.se

 

Representant i / Representative in Centrala doktorandrådet (CDR)

Sebastian Cancino Montecino, sebastian.cancino@psychology.su.se

 

Representant i Arbetsmiljö- och jämlikhetskommittén (RALV) / Representative in The work environment and equal rights committee

Hellen Vergoossen, hellen.vergoossen@psychology.su.se

 

Representant i Institutet för tillämpad beteendevetenskap / Representative in The Institute for Applied Behavioral Science (ITB)

Elmeri Syrjänen, elmeri.syrjanen@psychology.su.se

 

Kassör / Treasurer

Lichen Ma, lichen.ma@psychology.su.se

 

Arbetslivsseminarier / Work life seminars

Malina Szychowska, malina.szychowska@psychology.su.se

 

Digitalisering av EE-tid / Digitalisation of EE-time

Alexander Miloff, alexander.miloff@psychology.su.se

 

Suppleanter / Alternate members

Philip Gustafsson, philip.gustafsson@psychology.su.se

Diana Sanchez Cortes, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se

Rasmus Eklund, rasmus.eklund@psychology.su.se