Doktorandrådet har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de forskarstuderandes intressen i studiefrågor inom sitt område, bl a genom representation i institutionsstyrelse och andra organ där de forskarstuderande äger rätt att representeras. Doktorandrådet skall vidare verka för gott kamratskap bland de forskarstuderande.

Läs mer om vår (tidigare) verksamhet i mötesprotokollen.

Sedan HT 2019 har vi en egen sajt i Athena där vi kan kommunicera inom doktorandgruppen.