Doktorandrådet

Doktorandrådet

Doktorandrådet har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de forskarstuderandes intressen i studiefrågor inom sitt område, bl a genom representation i institutionsstyrelse och andra organ där de forskarstuderande äger rätt att representeras.

Doktorandrådet skall vidare verka för gott kamratskap bland de forskarstuderande.

Sedan HT 2019 har vi en egen sajt i Athena där vi kan kommunicera inom doktorandgruppen.

Doktorandrådets styrelse 2020

Följande personer har valts till olika poster inom Doktorandrådet för 2020.

Akademisk ordlista, universitetsstudier A-Ö

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm arbetar med medicinsk och psykologisk rådgivning – som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.