Doktorandrådet

Doktorandrådet

Välkommen till Doktorandrådet vid Psykologiska institutionen!

Doktorandrådets styrelse 2018

Följande personer har valts till olika poster inom Doktorandrådet för 2018.

Protokoll 2015-2018

Här hittar du protokoll från Doktorandrådets möten sedan 2015. Minutes for the PhD Council since 2015.

Protokoll 2012-2014

Här hittar du protokoll från Doktorandrådets möten 2012-2014.

Protokoll 2009-2011

Här hittar du protokoll från Doktorandrådets möten 2009-2011.

Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Doktorandrådets årsmöten sedan 2004, inklusive årsberättelser.

Akademisk ordlista, universitetsstudier A-Ö

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm arbetar med medicinsk och psykologisk rådgivning – som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.