Diplom © Mary Gober
 

Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är både på svenska och engelska. Diploma Supplement är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Examensbeviset dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen.

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok (se Ladok för studenter). Endast hela avslutade kurser kan tas med i examensbeviset.

Digitala examensbevis

Från och med 1 juni 2019 utfärdar Stockholms universitet digitala examensbevis. Bevisen skickas till studentens e-postadress. Det är viktigt att tänka på att ha en aktuell e-postadress i examensansökan. Ett digitalt examensbevis går inte att få för en examen som redan är utfärdad i pappersformat.

Information om olika examina

universitetets centrala webbplats hittar du generell information om olika examina som du kan ta ut. Här ansöker du också om examen.

Generella examina

  • Kandidatexamen (grundnivå)
  • (Magisterexamen) (avancerad nivå)
  • Masterexamen (avancerad nivå)
  • Doktorsexamen (forskarnivå)

I praktiken kan många spännande kombinationer av kurser uppstå, som inte täcks av de generella reglerna. Har du en sådan kombination så kontakta studievägledare för närmare utredning.

På grund- och avancerad nivå kan du läsa till en examen i psykologi hos oss, och via PAO-programmet även en examen i psykologi med inriktning mot personal, arbete och organisation. Vad som gäller för forskarutbildning kan du även läsa om i studieplanen.

Se även Högskoleförordningen om Kandidatexamen.

Se även Högskoleförordningen om Magisterexamen.

Se även Högskoleförordningen om Masterexamen.

Yrkesexamina

  • Lärarexamen
  • Psykologexamen (avancerad nivå)
  • Psykoterapeutexamen (avancerad nivå)

Se även Högskoleförordningen om Psykologexamen.

Se även Högskoleförordningen om Psykoterapeutexamen.

(Dessutom ingår en betydande del psykologi i Logopedexamen vid Karolinska Institutet.)