Examensarbeten

Examensarbeten

Referenser till samtliga examensuppsatser på alla nivåer som skrivits vid Psykologiska institutionen mellan 1950 och 2005 finns i databasen PsychLib. Den innehåller totalt mer än 5.500 uppsatser, avhandlingar och institutionella forskningsrapporter, i många fall med fulltextdokument i pdf-format.

Sedan 2005 läggs denna information normalt in i DiVA. Det är dock inte obligatoriskt längre varför en del uppsatser kan saknas. Om du saknar din egen uppsats så kan du själv lägga upp den i DiVA, förutsatt att du har kvar ditt universitetskonto. Kontakta annars Henrik Dunér, så kanske han kan hjälpa dig.

Läs mer om olika publikationer från Psykologiska institutionen under fliken Publikationer.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Viktigt: Anmälan till salstentamen
Psykologilexikon
SUB su.se/bibliotek
Vad är psykologi? En ämnesbeskrivning

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.