Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

Läs mer om uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap.

Vad kan ITB göra för dig?

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

ITB kan erbjuda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Bland annat har ITB kompetensen att ge kurser inom områden såsom kliniska tillämpningar, ledarskap, arbetsmiljö, organisatoriska villkor, människans roll i gruppen, genusaspekter, ergonomi, kognition, stress och hälsa, människans utveckling och miljöpsykologi.

Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs.

Läs mer om ITB, vilka kurser vi har givit de senaste åren och vilka uppdragsgivare vi har samarbetat med. Fundera sedan på vad ITB kan göra för dig.

______________

* Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

ITB uppdragsutbildning