Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

Specialistkurs i klinisk neuropsykologi, 15 hp

Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, kan erbjuda 10 kursplatser som avgiftsbelagd uppdragsutbildning på specialistkursen Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp. Kursen hålls i regi av Psykologiska institutionen.

Kursen vänder sig till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning. Kostnaden för denna kurs är 19.000:- SEK.

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp

Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, erbjuder en specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, motsvarande 15 hp. En ny kursomgång startar i september 2018 och löper över två terminer. Kostnad för kursen är 31.000 kr.

Om du har frågor kan du kontakta kursansvarig Camilla von Below, camilla.vonbelow@psychology.su.se

Vad kan ITB göra för dig?

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

ITB kan erbjuda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Bland annat har ITB kompetensen att ge kurser inom områden såsom kliniska tillämpningar, ledarskap, arbetsmiljö, organisatoriska villkor, människans roll i gruppen, genusaspekter, ergonomi, kognition, stress och hälsa, människans utveckling och miljöpsykologi.

Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs.

Missa inte ITB:s webbföreläsningar om metod och statistik för beteendevetare.

Läs mer om ITB, vilka kurser vi har givit de senaste åren och vilka uppdragsgivare vi har samarbetat med. Fundera sedan på vad ITB kan göra för dig.

______________

* Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

ITB uppdragsutbildning