Nu finns Specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling som sökbart alternativ på Psykoterapeutprogrammet!

Ansökningsperioden är från mitten av mars till mitten av april, se www.antagning.se Du söker specialistinriktning och väljer mellan metod kbt och metod pdt.

Profilering

Specialistinriktningen profilerar sig mot de övriga två inriktningarna genom att lägga stor vikt vid ett återkommande reflekterande kring professionen. I den handledda psykoterapin är specialistinriktningens psykologer indelade i handledningsgrupper om fyra personer med en handledarutbildad psykoterapeut, tillika psykolog. I handledningen ryms etiska och professionsrelaterade frågeställningar. Psykologens samlade kunskap om bedömning och behandling är utgångspunkt i det fortsatta lärandet.

Förutom den handledda psykoterapin sker samläsning med övriga inriktningar. I metodövergripande ämnen, som Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Professionskursen samt Examensarbetet är undervisningen gemensam för alla. I kbt teori och metod för specialistinriktning sker samläsning med inriktning kbt, och motsvarande för pdt. Dock sker en fördjupning för specialistinriktningen i följande: Under första terminens undervisning om psykoterapeutisk diagnostik sker en fördjupning för specialistinriktningen kring mät-informerad diagnostik och bedömning med hjälp av psykologiska test och andra strukturerade bedömningsmetoder. Under den andra terminens undervisning i Vetenskapsteori och forskningsmetodik ges möjlighet till fördjupning i metaanalyser. I Professionskursen läggs stor vikt vid psykologens professionsutveckling i det psykoterapeutiska arbetet med en integration mot slutet av utbildningen i professionsteori.

Psykologrollen fördjupas i mötet med andra psykologer och vid utbildningens slut har du specialistkunskaper i psykoterapi med rätt att även kalla dig psykoterapeut. Efter avslutad utbildning, inklusive godkänt examensarbete, skickar du in ditt examensarbete till Specialistrådet för en oberoende bedömning av om ditt arbete innebär ett kunskapstillskott till ämnesområdet klinisk psykologi (enligt Specialistrådets anvisningar).

Läs mer på Psykoterapeutprogrammet.