Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta schema i tjänsten Scheman.

Sen anmälan öppen 2020-12-15 till 2021-01-31

Det finns lediga platser kvar på kursomgången som startar i februari 2021!

Du anmäler dig till kursen via www.antagning.se mellan den 15 december 2020 och den 31 januari 2021.

För att räknas som behörig till kursen krävs

 • Psykologexamen
 • Psykologlegitimation från Socialstyrelsen
 • Neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning

Inkludera följande handlingar i din anmälan

Vid fler behöriga sökande än lediga platser på kursen kommer ett urval att göras. Urvalet baseras på

 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning
 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i tidigare anställningar
 • Antal tjänsteår som legitimerad psykolog
 • Tidigare relevant utbildning

Kursupplägg

Kursen spänner över vår- och hösttermin 2021 och omfattar åtta undervisningstillfällen om två dagar åt gången. Preliminära datum är: 10-11/2, 10-11/3, 14-15/4, 19-20/5, 9-10/6, 15-16/9, 13-14/10 och 17-18/11. Detaljerat schema kommer att finnas tillgängligt senast en månad före kursstart.

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
 • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Kursinformation

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPSKLNP (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Wenche Gros

Kursledning

Kursansvarig lärare och examinator
Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 2016
maria.lindau@psychology.su.se

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek