Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta schema i tjänsten Scheman.

Till dig som blev antagen till kursen vårterminen 2020

Välkommen till höstterminen 2020!

Registrera dig till höstterminens fortsättningsstudier den 10 – 28 augusti!

Du registrerar dig i Ladok och du loggar in i Ladok med ditt universitetskonto.

Om du undrar över något i samband med registreringen ska du höra av dig till Psykologiska institutionens studentexpedition: expeditionen@psychology.su.se

Du hittar schema och kursinformation i lärplattformen Athena och du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Användbara länkar inför din terminsstart vid Stockholms universitet:

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

  • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
  • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
  • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
  • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
  • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Kursinformation

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPSKLNP (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Lillian Eninger
Kursledning: Se nedan

Kursledning

Kursansvarig lärare och examinator
Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Kurssekreterare
Wenche Gros
wenche.gros@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 36

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek