Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Till dig som är antagen till kursen vårterminen 2020: Registrera dig den 9 – 12 januari!

För att behålla din plats på kursen ska du registrera dig i Ladok för studenter mellan den 9 – 12 januari, se fliken Aktuell utbildning. Du loggar in i Ladok med ditt universitetskonto.

Om du undrar över något i samband med registreringen ska du höra av dig till Psykologiska institutionens studentexpedition: expeditionen@psychology.su.se

Du hittar information om kurslitteratur i Kursanvisningar, VT 2020 - HT 2020 (127 Kb) . 

Se schema.

När du väl registrerat dig hittar du även schema och kursinformation i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto

Lästips på webben

Psykologiska institutionens terminsstartsinformation

Stockholms universitets terminsstartsinformation 

Välkommen till kursen!

Sen anmälan öppen 2019-12-13 till 2020-01-13

Det finns lediga platser kvar på kursomgången som startar i februari 2020!

Du anmäler dig till kursen via www.antagning.se mellan den 13 december 2019 och den 13 januari 2020.

För att räknas som behörig till kursen krävs

 • Psykologexamen
 • Psykologlegitimation från Socialstyrelsen
 • Neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning

Inkludera följande handlingar i din anmälan

Vid fler behöriga sökande än lediga platser på kursen kommer ett urval att göras. Urvalet baseras på

 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning
 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i tidigare anställningar
 • Antal tjänsteår som legitimerad psykolog
 • Tidigare relevant utbildning

Kursupplägg
Kursen spänner över vår- och hösttermin 2020 och omfattar åtta undervisningstillfällen om två dagar åt gången. Preliminära datum är: 12-13/2, 11-12/3, 15-16/4, 13-14/5, 10-11/6, 16-17/9, 14-15/10 och 11-12/11. Detaljerat schema kommer att finnas tillgängligt på Scheman senast en månad före kursstart (sök på kursnamnet).

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
 • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Kursinformation

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPSKLNP (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Lillian Eninger
Kursansvar: Maria Lindau
På expeditionen: Wenche Gros

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Nya funktionsadresser 6 december!

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Kursledning

Kursansvarig lärare och examinator

Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Kurssekreterare

Monika Karlsson
monika.karlsson@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 45