Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Kursen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan

Ansökan görs genom antagning.se. Till ansökan ska bifogas examensbevis och intyg på psykologlegitimation.

Ansökan ska kompletteras med följande handlingar: Kompletterande ansökningsblankett PSKLNP 2019 och Intyg, arbetsgivare PSKLNP 2019 (se nedan), som skickas direkt till Monika Karlsson, kurssekreterare, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. OBS! Vid insändande med sedvanlig post, skicka EJ rekommenderat brev, som förlänger postgången väsentligt. Kompletterande ansökningshandlingar kan också mailas som inskannade kopior till monika.karlsson@psychology.su.se.

Kompletterande ansökningshandlingar

Behörighet

 • Psykologexamen,
 • Legitimation som psykolog enligt Socialstyrelsen, samt
 • Neuropsykologiska arbetsuppgifter i aktuell anställning som psykolog.

Antagningskriterier/Urval

 • Nuvarande tjänstgöring – omfattning av neuropsykologiskt arbete
 • Tidigare tjänstgöringar – omfattning av neuropsykologiskt arbete
 • Antal tjänsteår som leg. psykolog
 • Tidigare relevant utbildning

Anvisningar och schema 2019

Se längre ner på sidan för preliminära anvisningar och schema.

Lärplattform: Athena

Läs mer om kursen nedan och i de länkade kursanvisningarna. Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
 • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Preliminärt schema i TimeEdit.

Kursinformation

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPSKLNP (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Lillian Eninger
Kursansvar: Maria Lindau
På expeditionen: Monika Karlsson

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Kursledning

Kursansvarig lärare och examinator

Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Kurssekreterare

Monika Karlsson
monika.karlsson@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 45