Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

  • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
  • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
  • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
  • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
  • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Preliminärt schema i TimeEdit.

Kursinformation

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPSKLNP (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Lillian Eninger
Kursansvar: Maria Lindau
På expeditionen: Monika Karlsson

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Kursledning

Kursansvarig lärare och examinator

Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Kurssekreterare

Monika Karlsson
monika.karlsson@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 45