Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykologiska institutionens psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att verka självständigt och flexibelt i en komplex klinisk verklighet.

Inför höstterminen 2020: Registrera dig på dina kurser den 10 – 28 augusti!

Välkommen till Psykoterapeutprogrammet höstterminen 2020!

Börja med att registrera dig på de kurser du kommer att läsa under höstterminen 2020. Du registrerar dig i Ladok för studenter och loggar in med ditt universitetskonto.

Om du undrar över något i samband med registreringen ska du höra av dig till Studentexpeditionen: expeditionen@psychology.su.se

Information om kurslitteratur finns i kursanvisningarna som du hittar i Utbildningskatalogen. Där hittar du även scheman med mera.

När du registrerat dig hittar du dessutom schema och kursinformation i lärplattformen Athena. Logga in i Athena med ditt universitetskonto.

Användbara länkar inför din terminsstart vid Stockholms universitet:

Utbildningsinnehåll

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i psykologisk behandling/psykoterapi efter ansökan hos Psykologförbundet.

Läs mer om de olika inriktningarna i Utbildningskatalogen

Läs mer om de olika kurserna som ingår i programmet

Utbildningen omfattar följande kurser enligt den senaste utbildningsplanen (alla läses inte på samtliga inriktningar):

Studentröster

  • Jag upplever att handledningen hjälpt till att integrera de teoretiska delarna vi lärt oss. Vilket gjort att hela utbildningen känns som en helhet. Även egenterapin har varit en viktig del i denna helhet.
  • Bra över lag! Mycket lärorikt!!!
  • Kunskapsbasen har ökat. Terapeutfärdigheterna har utvecklats, sättet att kommunicera har utvecklats. Jag upplever att jag blivit tryggare och skarpare i yrkesrollen och analyserna.
  • Jag är glad och väldigt tacksam för utbildningen. Den har gjort mig bättre.

Behörighet

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst två år med psykoterapi under handledning.

Utbildningen startar varje hösttermin, den är treårig på halvfart och förutsätter en anställning i psykoterapeutiskt arbete parallellt. Intyg från arbetsgivare krävs i samband med ansökan.

Behöriga sökande till:
1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
är de som uppfyller punkterna A, B (i förekommande fall), C, D, och E nedan.

Behöriga sökande till:
3a. Specialistinriktning för psykologer, med metod kbt
3b. Specialistinriktning för psykologer, med metod pdt
är de med Psykologlegitimation samt de som uppfyller punkterna C, D, och E nedan.

A. Någon av följande examina:

  • Psykologexamen
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen
  • Annan motsvarande akademisk examen med ämnesdjup i psykologi (enligt utbildningsanordnarens bedömning).

B. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

C. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha genomgått egenterapi om minst 50 sessioner enskilt eller 120 sessioner i grupp hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.

D. Vid ansökningstillfället ska minst två år ha passerat efter psykologexamen eller tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi godkändes i sin helhet, och under denna tid ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Läkare med specialistutbildning uppfyller denna behörighet.

E. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg på att han eller hon under utbildningen kommer att ha halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och att den sökande är anställd i ett terapeutiskt sammanhang.

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Behörighet: Se längre ner på sidan samt i Utbildningskatalogen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Wenche Gros

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.