Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykologiska institutionens psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att verka självständigt och flexibelt i en komplex klinisk verklighet.

Genom integrering av teori och praktik stärks det psykoterapeutiska förhållningssättet. Under utbildningen sker ett kontinuerligt utbyte mellan den egna arbetsplatsens verksamhet, där det egna patientarbetet genomförs, och Psykologiska institutionen, där undervisning och psykoterapihandledning äger rum.

Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT eller PDT. Inriktningen ges hösten 2019 för femte gången. Vi värnar också om kvalitén inom våra ursprungliga inriktningar, KBT och PDT, som vänder sig till andra yrkesgrupper med akademisk och psykoterapeutisk grund som vill utbilda sig till psykoterapeuter.

Alla lärare på utbildningen är leg. psykologer, leg. psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet varav flertalet även är disputerade, handledarutbildade och specialister inom klinisk psykologi. Våra psykoterapihandledare har lång och bred erfarenhet inom olika verksamhetsområden och de är omsorgsfullt utvalda. All psykoterapihandledning som hör till utbildningen är kostnadsfri.

Psykologiska institutionen är Sveriges största med en bred och världsledande forskning från institutionens avdelningar: klinisk psykologi, stressforskning, arbetslivs- och organisationspsykologi, perception och psykofysisk, biologisk psykologi samt utvecklings-, social- och personlighetspsykologi. Detta ger studenten tillgång till handledning för den fördjupning som förutsätts för examensarbetet i slutet av utbildningen. Till institutionen hör även en psykoterapimottagning där huvudsakligen psykologstudenter, men i viss utsträckning även psykoterapeutstudenter, bedriver psykoterapi. Mottagningen vänder sig till allmänheten.

De senaste åren har vi arbetat med att utveckla och förfina utbildningen med hjälp av de studentutvärderingar vi fått. Genom dem har vi fått hjälp att utarbeta en modern utbildning utan att tappa väsentliga teoretiska rötter. På så vis vilar utbildningen på såväl beprövad erfarenhet som på vetenskaplig grund.

Studentröster

  • Jag upplever att handledningen hjälpt till att integrera de teoretiska delarna vi lärt oss. Vilket gjort att hela utbildningen känns som en helhet. Även egenterapin har varit en viktig del i denna helhet.
  • Bra över lag! Mycket lärorikt!!!
  • Kunskapsbasen har ökat. Terapeutfärdigheterna har utvecklats, sättet att kommunicera har utvecklats. Jag upplever att jag blivit tryggare och skarpare i yrkesrollen och analyserna.
  • Jag är glad och väldigt tacksam för utbildningen. Den har gjort mig bättre.

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i psykologisk behandling/psykoterapi efter ansökan hos Psykologförbundet.

Läs mer om de olika inriktningarna

Inriktning KBT

Inriktning PDT

Specialistinriktning för psykologer

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Wenche Gros

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.