Studiehandbok

Studiehandbok för Psykoterapeutprogrammet

 • Anmälan till kurser på Psykoterapeutprogrammet 2013-10-30 När du är antagen till Psykoterapeututbildningen är du automatiskt anmäld till nästa kurs.
 • Ansökan till psykoterapeutprogrammet 2018-02-13 Nästa antagning till utbildningen är till HT 2018. Notera att utbildningen även ges med alternativet Specialistutbildning i klinisk psykologi. Kursdag under utbildningen för denna terminsgrupp är huvudsakligen måndagar, men ytterligare dagar tillkommer.
 • Betyg 2013-09-30 Som betyg på kurserna används sedan hösten 2007 en 7-gradig målrelaterad betygskala med bokstavsbeteckningarna A till E för godkända resultat och Fx och F för icke godkända resultat.
 • Egenterapi på Psykoterapeutprogrammet 2015-03-03 Studenter med inriktning pdt ska senast under sista terminen lämna in intyg på 75 individualtimmar psykoterapi alternativt 50 timmar individuellt och 25 timmar i grupp.
 • Etik på Psykoterapeutprogrammet 2015-03-06 I ditt psykoterapeutiska arbete är det nödvändigt att vara förtrogen med etiska riktlinjer för verksamhetsområdet.
 • Examination på Psykoterapeutprogrammet 2013-09-30 En större tentamen äger rum varje termin. Formen kan vara salstentamen, hemskrivning eller annat.
 • Fastreg 2018-01-25 Varje delkurs på grund- och avancerad nivå har en egen kurshemsida i Fastreg. Du anmäler dig till tentor, kan se dina studieresultat* och mycket annat i Fastreg.
 • Jämställdhet. © Stephen Stacey Jämställdhetsarbete och likabehandling 2016-01-14 Läs mer om institutionens jämställdhetsarbete under fliken Om oss. Nedan följer utdrag ur lagen om likabehandling av studenter i högskolan.
 • Böcker i en hög. Foto: Pasi Romppanen Kurslitteratur 2016-08-03 I maj/juni varje år beslutas vilken kurslitteratur som ska gälla under det följande läsåret. Här finns information och tips om hur du kan få tag på litteraturen som hör till din kurs.
 • Värdshuset Kräftan. ©Datorenheten Matställen 2015-04-01 I Frescati Hagväg 8 finns Lejonkulan, med mat- och läsplatser och ett kök där du kan värma din egen medhavda mat. Automater med varm och kall dryck samt snacks finns också i Frescati Hagväg 8, på plan 3.
 • Mina studier 2018-01-26 Stockholms universitet har hösten 2017 implementerat en uppgraderad version av Ladok-systemet. I pdf-filen nedan finns en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok (kallat Mina studier) och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där.
 • Mitt universitet 2017-12-07 Mitt universitet är en portal från vilken du når ett antal tjänster för studenter och anställda vid Stockholms universitet. Du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gamla tiders fusklapp Plagiat, fusk och störande av verksamheten 2016-02-02 Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.
 • Prefekt - institutionens chef 2015-08-06 Chef och ytterst ansvarig för institutionens verksamhet kallas prefekt.
 • Registrering 2017-12-20 Observera att du inte är slutgiltigt antagen till en kurs förrän du har registrerat dig på kursen/utbildningen. Är du antagen till ett program, registrerar du dig inför varje termin. På så sätt har du kvar din plats på utbildningen. Du registrerar dig på vår studentexpedition eller med hjälp av webbregistrering i nära anslutning till kursstart. För de flesta kurser innebär det senast på fredag före terminens första vecka.
 • Specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling 2018-02-21 HT 2015 startade Psykoterapeutprogrammet för första gången med inriktningen "Specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling". Här kan du läsa mer om vad som är specifikt för denna inriktning.
 • Studentexpedition 2018-01-15 Studentexpeditionen administrerar alla studenter från grundnivå till forskarnivå.
 • Studera med funktionsnedsättning 2017-06-14 För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet.
 • Studiedokumentation 2018-01-25 Resultat på avklarade tentamina rapporteras kontinuerligt från institutionen till LADOK-systemet. Du kan själv gå in på Mitt universitet och Mina studier och se dina registreringar och resultatet på avklarade kurser.
 • Studiemedel. © Julian K. Studiemedel 2013-09-30 Om du har sökt studiemedel är det viktigt att du registrerar dig så snart som möjligt i början av terminen. Det kan ta ett par dagar efter registrering innan studiemedel betalas ut. Här hittar du kontaktinformation till CSN med mera.
 • Studierektorer 2017-10-13 Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning, vissa arbetsmiljöfrågor med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.
 • Studieuppehåll 2017-10-02 Skälen för studieuppehåll är reglerade i Universitets- och högskolerådets författningssamling §3, §4 och §5.
 • Styrdokument för Psykoterapeutprogrammet 2015-02-03 På den här sidan hittar du de olika dokument som styr innehållet på Psykoterapeutprogrammet: Utbildningsplaner, kursplaner och, via länk till Fastreg, kursanvisningar.
 • Stöldrisk/förvaringsskåp 2013-09-30 Tyvärr har en del stölder av värdeföremål förekommit i huset genom åren. Se därför till att du alltid har uppsikt över dina värdeföremål. Förvaringsskåp finns att låna mot deposition.
 • Tentaminas giltighet 2013-09-30 Enligt beslut i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 gäller att när kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
 • Tillgodoräknande av studier från annan utbildning 2017-10-16 Särskilda regler gäller för tillgodoräknande av studier från annan utbildning. Reglerna är senast uppdaterade den 3 december 2015.
 • Universitetskonto och universitetskort 2017-12-07 Tillgång till datorsalar, epost, diskussionsforum, litteratursökning, trådlöst nätverk. Det är några tjänster du kan få tillgång till genom ditt universitetskonto. Med universitetskortet kan du bland annat skriva ut och kopiera.
 • Arkiv. © Vangelis Thomaidis Uppsatsarkivering 2015-11-09 Många uppsatser examinerade före höstterminen 2005 har vi arkiverade i vår egen databas PsychLib. Från och med HT 2005 arkiveras examensuppsatser i det nationella DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. Där bör även du registrera din egen examensuppsats på grund- och avancerad nivå.
 • Vart vänder jag mig..? 2017-12-20 Svar på några vanliga frågor.
 • Vetenskapligt skrivande 2013-09-30 Institutionen har genom Peter Hassmén och Nathalie Hassmén sammanställt regler eller rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till. Dessutom får du tips om hur du söker forskningsartiklar mm i databaser och e-tidskrifter.
Mina studier

KONTAKT

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00 (!)

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Sök program och kurser...

Till utbildningskatalogen
Psykologilexikon
SUB su.se/bibliotek
Vad är psykologi? En ämnesbeskrivning

Extramaterial

 • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.