Utbildningsplan

Som övergripande styrdokument för utbildningen finns en Utbildningsplan, fastställd av Stockholms universitets fakultetsnämnd.

Utbildningsplan för dem som påbörjar utbildningen ht 2015 och senare

Utbildningsplan 2015. (176 Kb)

Utbildningsplan för dem som påbörjat utbildningen ht 2010 - ht 2014

Utbildningsplan 2010. (176 Kb)

Kursplaner

Utbildningsplanen preciseras genom kursplaner som beslutas av Psykologiska institutionens styrelse.

Kursplaner för dem som påbörjar utbildningen ht 2015 och senare

Professionskurs, 10 hp, HT 2015. (174 Kb)
Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, 30 hp, HT 2015. (174 Kb)
Psykoterapeutiska teorier och metoder i KBT, 30 hp, HT 2015. (174 Kb)
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp, HT 2015. (174 Kb)
Examensarbete i psykoterapi, 15 hp, HT 2015. (174 Kb)
Psykoterapi under handledning, 25 hp, HT 2015. (235 Kb)

Kursplaner för dem som påbörjat utbildningen 2010 - 2014

Kursplan A. Professionskurs, 10 hp, HT 2010. (174 Kb)
Kursplan A. Professionskurs, 10 hp, HT 2014. (173 Kb)
Kursplan B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom PDT, 30 hp, HT 2010. (174 Kb)
Kursplan B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp, HT 2010. (174 Kb)
Kursplan B. Psykoterapeutiska teorier och metoder i KBT, 30 hp, HT 2014. (174 Kb)
Kursplan D. Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp, HT 2010. (174 Kb)
Kursplan E. Vetenskapligt arbete, 15 hp, HT 2010. (174 Kb)
Kursplan F. Psykoterapi under handledning, 25 hp, HT 2010. (175 Kb)
Kursplan F. Psykoterapi under handledning, 25 hp, VT 2013. (175 Kb)

Kursanvisningar

Slutligen preciseras kursplanen i Kursanvisningar av den lärare som är kursansvarig. Kursanvisningarna finns i Fastreg för aktuell termin (kursförkortningar som börjar med T1 - T6).