Specialistinriktningen profilerar sig mot de övriga två inriktningarna genom att lägga stor vikt vid ett återkommande reflekterande kring professionen. I den handledda psykoterapin är specialistinriktningens psykologer indelade i handledningsgrupper om fyra personer med en handledarutbildad psykoterapeut, tillika psykolog. I handledningen ryms etiska och professionsrelaterade frågeställningar. Psykologens samlade kunskap om bedömning och behandling är utgångspunkt i det fortsatta lärandet. Handledningsgrupperna är indelade i metod kbt respektive pdt.

Under första terminens undervisning om psykoterapeutisk diagnostik sker en fördjupning för specialistinriktningen kring diagnostik och bedömning med hjälp av psykologiska test och andra strukturerade bedömningsmetoder. Under den andra terminens undervisning i Vetenskapsteori och forskningsmetodik ges möjlighet till fördjupning i metaanalyser. I Professionskursen läggs stor vikt vid psykologens professionsutveckling i det psykoterapeutiska arbetet med en integration mot slutet av utbildningen i professionsteori. Dessa moment är gemensamma för alla med specialistinriktning.

Psykologrollen fördjupas i mötet med andra psykologer och vid utbildningens slut har du specialistkunskaper i psykoterapi inom ramen för psykoterapeututbildningen. Efter avslutad utbildning, inklusive godkänt examensarbete, skickar du in ditt examensarbete till Specialistrådet för en oberoende bedömning av om ditt arbete innebär ett kunskapstillskott till ämnesområdet klinisk psykologi. Den bedömningen är förenad med en avgift som betalas till Specialistrådet.

Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare specialistkurser eftersom Psykoterapeutprogrammets inriktning mot specialist för psykologer är en sammanhållen utbildning där delarna bygger på varandra.

Behörighetskrav: Se psykoterapeutprogrammets startsida.