Socionomförbundet (SSR) har sammanställt ett dokument om etik för psykoterapeuter, Etisk kod för psykoterapeuter: http://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_psykoterapi.pdf (PDF)

Psykologförbundet har ett dokument för psykologer, Yrkesetiska principer för psykologer i Norden:
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf (PDF)

Som student vid institutionen förväntas du också vara medveten om institutionens etiska riktlinjer för jämställdhet och jämlikhet: http://www.psychology.su.se/polopoly_fs/1.132255.1366274042!/menu/standard/file/JAMOprogram2013.pdf (PDF)