Ansökan

OBS! Ansökan skall skickas elektroniskt enligt anvisningar på den nationella antagningens hemsida, www.antagning.se senast den 15 april 2020. Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa. Dessa dokument kommer vi på Psykologiska institutionen sedan kunna ta del av inför meritvärderingen.

Dessutom skall ansökan kompletteras med särskild meritsammanställning som skickas per post direkt till Psykologiska institutionen. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du skickat elektroniskt till antagning.se, men skicka inte in bilagorna igen till oss. Vi ser ju vad du skickat in, men vill ha en uppställning av dina meriter som vi sedan kontrollerar mot antagning.se. Däremot ska din Meritsammanställning kompletteras med två dokument som du skickar direkt till oss, ett Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen. Den delen skickas direkt till:

Psykologiska institutionen
Att: Studierektor Gunnel Jacobsson
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

De mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Läs mer på programmets startsida.