Studiehandbok

Studiehandbok för Psykoterapeutprogrammet

 • Anmälan till kurser på Psykoterapeutprogrammet När du är antagen till Psykoterapeututbildningen är du automatiskt anmäld till nästa kurs.
 • Kalenderblad, tenta Anmälan till salstentamen Anmälan till alla salsskrivningar, både ordinarie tentor och omtentor, är obligatorisk och görs genom Mina studier (Ladok för studenter). Anmälan öppnar en månad före varje tenta och stänger 4 dagar innan tentan äger rum. Därefter kan du inte längre anmäla dig!
 • Ansökan till psykoterapeutprogrammet Nästa antagning till utbildningen är till HT 2019. Notera att utbildningen även ges med alternativet Specialistutbildning i klinisk psykologi. Kursdag under utbildningen för denna terminsgrupp är huvudsakligen fredagar, men ytterligare dagar tillkommer.
 • Studentkommunikation Athena - vår lärplattform Här hittar du mer information om lärplattformen Athena, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.
 • Betyg Som betyg på kurserna används en 7-gradig målrelaterad betygskala med bokstavsbeteckningarna A till E för godkända resultat och Fx och F för icke godkända resultat.
 • Empatisk förmåga och etiskt förhållningssätt Under psykoterapeututbildningen lägger vi särskild vikt vid utvecklingen av empatisk förmågan och ett etiskt förhållningssätt.
 • Examination på Psykoterapeutprogrammet En större tentamen äger rum varje termin. Formen kan vara salstentamen, hemskrivning eller annat.
 • Värdshuset Kräftan. ©Datorenheten Matställen I Frescati Hagväg 8 finns Lejonkulan, med mat- och läsplatser och ett kök där du kan värma din egen medhavda mat. Automater med varm och kall dryck samt snacks finns också i Frescati Hagväg 8, på plan 3.
 • Mina studier Genom tjänsten Mina studier kommer du åt dina uppgifter i Ladok-systemet. Här hittar du en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok (kallat Mina studier) och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, t ex anmäla dig till tentor.
 • Mitt universitet Mitt universitet är en portal från vilken du når ett antal tjänster för studenter vid Stockholms universitet. Du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gamla tiders fusklapp Plagiat, fusk och störande av verksamheten Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.
 • Prefekt - institutionens chef Chef och ytterst ansvarig för institutionens verksamhet kallas prefekt.
 • Registrering Observera att du inte är slutgiltigt antagen till en kurs förrän du har registrerat dig på kursen/utbildningen. Är du antagen till ett program, registrerar du dig inför varje termin. På så sätt har du kvar din plats på utbildningen. Du registrerar dig på vår studentexpedition eller med hjälp av webbregistrering i nära anslutning till kursstart.
 • Självkännedom För momentet självkännedom på Psykoterapeutprogrammet gäller lite olika regler beroende på vilken termin du påbörjade utbildningen.
 • Specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling HT 2015 startade Psykoterapeutprogrammet för första gången med inriktningen "Specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling".
 • Studentexpedition Studentexpeditionen administrerar alla studenter från grundnivå till forskarnivå.
 • Studenthälsan i Stockholm Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är studenter vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkomna med olika hälsofrågor – studierelaterade eller inte. Utöver individuella kontakter erbjuds också behandling i grupp, kurser och workshoppar.
 • Studera med funktionsnedsättning För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet.
 • Studiedokumentation Resultat på avklarade tentamina rapporteras kontinuerligt från institutionen till LADOK-systemet. Du kan själv gå in på Mitt universitet och Mina studier och se dina registreringar och resultatet på avklarade kurser.
 • Studierektorer Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning, vissa arbetsmiljöfrågor med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.
 • Studieuppehåll och studieavbrott Skälen för studieuppehåll är reglerade i Universitets- och högskolerådets författningssamling §3, §4 och §5.
 • Styrdokument för Psykoterapeutprogrammet På den här sidan hittar du de olika dokument som styr innehållet på Psykoterapeutprogrammet: Utbildningsplaner, kursplaner och, via länk till Fastreg, kursanvisningar.
 • Stöldrisk/förvaringsskåp Tyvärr har en del stölder av värdeföremål förekommit i huset genom åren. Se därför till att du alltid har uppsikt över dina värdeföremål. Förvaringsskåp finns att låna mot deposition.
 • Tentaminas giltighet Enligt beslut i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 gäller att när kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
 • Tillgodoräknande Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen. För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildningen.
 • Universitetskonto och universitetskort Tillgång till Athena, datorsalar, litteratursökning, trådlöst nätverk. Det är några tjänster du kan få tillgång till genom ditt universitetskonto. Med universitetskortet kan du bland annat skriva ut och kopiera.
 • Arkiv. © Vangelis Thomaidis Uppsatsarkivering Många uppsatser examinerade före höstterminen 2005 har vi arkiverade i vår egen databas PsychLib. Från och med HT 2005 arkiveras examensuppsatser i det nationella DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. Där bör även du registrera din egen examensuppsats på grund- och avancerad nivå.
 • Vart vänder jag mig..? Svar på några vanliga frågor.
 • Vetenskapligt skrivande Institutionen har genom Peter Hassmén och Nathalie Hassmén sammanställt regler eller rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till.

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Julia Korkiakoski

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Studentexpeditionens besökstider är från och med den 19 augusti 2019:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Sommarstängt till 19/8!

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Studentexpeditionens besökstider är från och med den 19 augusti 2019:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Sommarstängt till 19/8!

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Akademisk ordlista, universitetsstudier A-Ö
Psykologilexikon
SUB su.se/bibliotek