För utbildningsplan och kursplaner för de i utbildningen ingående kurserna, se studiehandboken.

Termin 1

Gemensam kurs för alla:

Kurs A. Professionskurs, 5 hp* (T1PRO)

Specifikt beroende av vald inrikting:

Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp (T1KBT)
Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, PDT, 6 hp (T1PDT)

Termin 2

Gemensam kurs för alla:

Kurs D. Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 5 hp (T2VET)

Specifikt beroende av vald inrikting:

Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp (T2KBT)
Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, PDT, 6 hp (T2PDT)

Kurs F. Psykoterapi under handledning, 5 hp (T2PUH)

Termin 3

Gemensam kurs för alla:

Kurs A. Professionskurs, 3 hp (T3PRO)

Specifikt beroende av vald inrikting:

Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp (T3KBT)
Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, PDT, 6 hp (T3PDT)

Kurs F. Psykoterapi under handledning, 5 hp (T3PUH)

Termin 4

Gemensam kurs för alla:

Kurs D. Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 5 hp (T4VET)

Specifikt beroende av vald inrikting:

Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp (T4KBT)
Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, PDT, 6 hp (T4PDT)

Kurs F. Psykoterapi under handledning, 5 hp (T4PUH)

Termin 5

Gemensam kurs för alla:

Kurs A. Professionskurs, 2 hp (T5PRO)

Specifikt beroende av vald inrikting:

Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp (T5KBT)
Kurs B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, PDT, 6 hp (T5PDT)

Kurs F. Psykoterapi under handledning, 5 hp (T5PUH)

Termin 6

Gemensam kurs för alla:

Kurs E. Vetenskapligt arbete, 13 hp (T6VA)

Kurs F. Psykoterapi under handledning, 5 hp (T6PUH)

* hp = högskolepoäng, 30 hp motsvarar en termins heltidsstudier.

 

För att kunna logga in i Fastreg måste du först vara registrerad på utbildningen. Första gången du loggar in använder du ditt personnummer (10 siffror) och de fyra sista siffrorna som PIN-kod. Den måste du då direkt ändra till något som du själv väljer. Du ombeds då även kontrollera att dina adressuppgifter stämmer, inklusive epost-adressen.