FRÅGA: Jag har läst Psykologprogrammet på Stockholms universitet och ska nu söka till Psykoterapeutprogrammet. Jag lämnade in ett intyg om egenterapi inom ramen för Psykologprogrammet och undrar om jag kan använda det i min ansökan till Psykoterapeutprogrammet?
 
SVAR: Ladda upp ett dokument i din ansökan till Psykoterapeutprogrammet via www.antagning.se i vilket du förklarar att du läst Psykologprogrammet hos oss och momentet egenterapi. Det räcker.

 

FRÅGA. Kan man söka till psykoterapeutprogrammet på en linje utan att man har grundläggande behörighet i den psykoterapiformen?

SVAR: Ja, se Utbildningsplanen under rubriken förkunskapskrav. Observera dock att meritpoängen räknas olika beroende på grundutbildningens inriktning.

 

FRÅGA. Finns det något minimikrav vad gäller hur mycket eller ofta man har haft handledning under de två åren med psykoterapeutiska arbetsuppgifter?

SVAR: Minimikravet är halvtid med regelbunden handledning under dessa två år.

 

FRÅGA. Kan PTP räknas in i 2-årskravet?

SVAR: Ja, den 2-åriga yrkesverksamheten räknas från den dag man börjar sin PTP, eller motsvarande praktiktjänst för andra yrkesgrupper än psykologer. Observera att 2-års yrkeserfarenhet räknas till sista ansökningsdag för utbildningen, dvs 18 april, ej till utbildningens startdatum.

 

FRÅGA. Vad ger merit i form av handledning; skiljer ni på utbildningshandledning och s.k. driftshandledning?

SVAR: Nej, det görs ingen skillnad. Notera dock att när det gäller meriteringsgrund 3 så räknas bara individual- eller grupphandledning med max 4 deltagare.

 

FRÅGA. Vilken veckodag är utbildningsdag?

SVAR: Det växlar mellan måndagar och fredagar för olika utbildningsomgångar. Observera att även andra dagar kan förekomma.

 

FRÅGA. Hur långa är undervisningsdagarna?

SVAR: Som regel är undervisningen 9.00 - 16. Handledningen kan pågå längre.

 

FRÅGA. Gör man sina utbildningsterapier på sin arbetsplats?

SVAR: Ja.

 

FRÅGA. Sker handledningen i Stockholm?

SVAR: Ja.

 

FRÅGA. Jag bor långt från Stockholm, kan jag få ha en handledare i min hemstad?

SVAR: Nej.

 

FRÅGA. Är undervisningen obligatorisk?

SVAR: Ja.

 

FRÅGA. På min grundläggande psykoterapiutbildning ingick ett schemalagt moment som heter Egenterapi som innehåller grupphandledning, kommunikationsövningar och mentorsamtal. Räknas det som behörighetsgrundande egenterapi hos er?

Svar: Nej, coaching, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande räknas inte som egenterapi.

 

FRÅGA. Vilken grundläggande psykoterapiutbildning (f.d. steg 1) kräver ni för er psykoterapeututbildning?

SVAR: De grundläggande utbildningarna är inte reglerade i Sverige, vilket gör att det är svårt för oss att ange några som vi rekommenderar. Observera att en del grundläggande utbildningar kräver mindre än 50 timmar egenterapi, vilket gör att du kan behöva komplettera på egen hand för att vara behörig att söka hit. Detta gäller även för dig som gått Psykologprogrammet om du har färre än 50 timmar egenterapi.

 

FRÅGA. Jag har en fil kand med psykologi som huvudämne och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Kan jag komma in på psykoterapeututbildningen?

SVAR: Det kan se olika ut hos olika utbildningsanordnare. På den här utbildningen på Psykologiska institutionen brukar det vara lättast för psykologer att bli antagna, därefter socionomer, psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor. Som fil kand med tonvikt på psykologi är du behörig, men det kan vara svårare att stå sig i konkurrensen.

 

FRÅGA. Kan jag få tillgodoräknat de specialistkurser jag redan har när jag påbörjar Specialistinriktningen på Psykoterapeutprogrammet?

SVAR: Nej.

 

FRÅGA. OK, jag har bestämt mig! Men ska jag skicka in mina bilagor både till antagning.se och till Psykologiska institutionen?

SVAR: Nej, när du laddat upp dina bilagor till antagning.se så ser vi dem. Det enda du ska skicka direkt till Psykologiska institutionen är en meritsammanställning där du skriver in vilka bilagor du skickat till antagning.se. Detta för att vi lättare ska få en överblick över dina meriter. Till meritsammanställningen bifogar du även ett personligt brev och ett arbetsgivarintyg enligt anvisning i meritsammanställningen.

 

FRÅGA. Jag har sökt till Psykoterapeutprogrammet och skulle vilja komplettera min ansökan efter sista ansökningsdatum. Hur gör jag?

SVAR: Det är tyvärr inte möjligt att komplettera meriter efter sista ansökningsdatum. Då fortsätter uttagningsprocessen med urval till intervjuer.

 

FRÅGA. Var hittar jag information från Socialstyrelsen?

Svar: Information från Socialstyrelsen finns på: https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees

 

FRÅGA. Vad prövas den sökande mot:

Svar: Den sökande prövas mot Högskoleförordningens krav på psykoterapeuter utbildade i Sverige, se bilaga 2 på:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

 

FRÅGA. Finns det någon alumngrupp som man kan bli medlem av så att man kan hålla kontakten med institutionen och kamraterna även efter utbildningen?

SVAR: Ja, redan efter tre terminer på utbildningen kan du gå med i Stockholms universitets alumnnätverk där Psykologiska institutionen har en egen grupp för alla som läst på psykologprogrammet eller psykoterapeutprogrammet. Se www.su.se/alumn