Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst två år med psykoterapi under handledning.

Sök till Psykoterapeutprogrammet HT 2019

Denna utbildningsomgång har sin undervisningsdag på måndagar, samt ungefär 3 tillfällen/termin på tisdagar.

Ansökningsperioden öppnar den 15 mars och ansökan görs på antagning.se via Utbildningssöket på Stockholms universitet (länkarna nedan) senast den 15 april 2019. Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa.

Dessutom skall ansökan kompletteras med en särskild meritsammanställning som skickas per post direkt till Psykologiska institutionen. I meritsammanställningen (pdf) skriver du vilka dokument du skickat elektroniskt till antagning.se. Din meritsammanställning ska även kompletteras med två dokument som du skickar direkt till oss, ett Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen. Den delen skickas direkt till:

Psykologiska institutionen
Att: Studierektor Gunnel Jacobsson
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

De mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Programmets inriktningar och innehåll

Inom Psykoterapeutprogrammet finns tre sökbara alternativ. De tre inriktningarna samläser till vissa delar.

Inriktningarna är:

1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
3a. Specialistinriktning för psykologer, metod kbt
3b. Specialistinriktning för psykologer, metod pdt

Utbildningen startar varje hösttermin, den är treårig på halvfart och förutsätter en anställning i psykoterapeutiskt arbete parallellt. Intyg från arbetsgivare krävs i samband med ansökan.

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i psykoterapi.

Läs mer om vad som särskiljer specialistinriktningen från de två andra.

För närmare information om innehållet på respektive termin, se terminssidorna:

Behörighet

Behöriga sökande till:
1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
är de som uppfyller punkterna A, B (i förekommande fall), C, D, och E nedan.

Behöriga sökande till:
3a. Specialistinriktning för psykologer, med metod kbt
3b. Specialistinriktning för psykologer, med metod pdt
är de med Psykologlegitimation samt de om uppfyller punkterna C, D, och E nedan.

A. Någon av följande examina:

  • Psykologexamen
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen
  • Annan motsvarande akademisk examen med ämnesdjup i psykologi (enligt utbildningsanordnarens bedömning).

B. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

C. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha genomgått egenterapi om minst 50 sessioner enskilt eller 120 sessioner i grupp hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.

D. Vid ansökningstillfället ska minst två år ha passerat efter psykologexamen eller tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi godkändes i sin helhet, och under denna tid ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Läkare med specialistutbildning uppfyller denna behörighet.

E. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg på att han eller hon under utbildningen kommer att ha halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och att den sökande är anställd i ett terapeutiskt sammanhang.

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Julia Korkiakoski

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer