Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykologiska institutionens psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att verka självständigt och flexibelt i en komplex klinisk verklighet.

Inför höstterminen 2020: Registrera dig på dina kurser den 10 – 28 augusti!

Välkommen till Psykoterapeutprogrammet höstterminen 2020!

För att behålla din plats på Psykoterapeutprogrammet ska du registrera dig på de kurser du kommer att läsa under höstterminen 2020.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och loggar in med ditt universitetskonto.

Om du undrar över något i samband med registreringen ska du höra av dig till Studentexpeditionen: expeditionen@psychology.su.se

Information om kurslitteratur finns i kursanvisningarna som du hittar i Utbildningskatalogen. Där hittar du även scheman med mera.

När du registrerat dig hittar du dessutom schema och kursinformation i lärplattformen Athena. Logga in i Athena med ditt universitetskonto.

Användbara länkar inför din terminsstart vid Stockholms universitet:

Utbildningsinnehåll

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i psykologisk behandling/psykoterapi efter ansökan hos Psykologförbundet.

Läs mer om de olika inriktningarna i Utbildningskatalogen

Läs mer om de olika kurserna som ingår i programmet

Utbildningen omfattar följande kurser enligt den senaste utbildningsplanen (alla läses inte på samtliga inriktningar):

Studentröster

  • Jag upplever att handledningen hjälpt till att integrera de teoretiska delarna vi lärt oss. Vilket gjort att hela utbildningen känns som en helhet. Även egenterapin har varit en viktig del i denna helhet.
  • Bra över lag! Mycket lärorikt!!!
  • Kunskapsbasen har ökat. Terapeutfärdigheterna har utvecklats, sättet att kommunicera har utvecklats. Jag upplever att jag blivit tryggare och skarpare i yrkesrollen och analyserna.
  • Jag är glad och väldigt tacksam för utbildningen. Den har gjort mig bättre.

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Wenche Gros

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.