Psykologprogrammet

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Studiehandbok med praktisk information om studierna hittar du i Studiehandbok, psykologprogrammet, samt under Studieinformation.

Utbildningens innehåll

Utbildningsfliken på Psykologiska institutionens webbplats byggs om under sommaren 2020. Den nya fliken kommer att utgå från central information på universitets hemsida kompletterad med lokal information från institutionen. De terminssidor som vi tidigare har haft ersätts av mer detaljerad information i Utbildningskatalogen. Denna information är huvudsakligen redan på plats, men kommer att förfinas med tiden.

I Utbildningskatalogen hittar du kursanvisningar med kurslitteraturlistor och annan publik kursinformation för Psykologprogrammet. Leta upp din termin under rubriken Programöversikt.

Du som är registrerad på en kurs hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Snabblänkar till Utbildningskatalogen

Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Termin 1

Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp (PSPR01)
Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp (PSPR02)
Socialpsykologi, 7,5 hp (PSPR03)
Utvecklingspsykologi 1: Spädbarns- och förskoleåldern, 7,5 hp (PSPR04)

Termin 2

Utvecklingspsykologi 2: Skolåldern och adolescensen, 7,5 hp (PSPR05)
Utvecklingspsykologi 3: Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp (PSPR06)
Utvecklingspsykologi 4: Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp (PSPR07)
Neurovetenskap, kognition och lärande 2: Hjärnans funktioner, utveckling och föränderlighet, 7,5 hp (PSPR08)

Termin 3

Forskningsmetod och statistik 1, 7,5 hp (PSPR09)
Neurovetenskap, kognition och lärande 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik, 7,5 hp (PSPR10)
Neurovetenskap, kognition och lärande 4: Inlärningspsykologi, 7,5 hp (PSPR11)
Personlighetspsykologi, 7,5 hp (PSPR12)

Termin 4

Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp (PSPR13)
Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp (PSPR14)
Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp (PSPR15)
Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp (PSPR16)

Termin 5

Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp (PSPR17)
Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp (PSPR18)
Utredning och åtgärder avseende individen 4: Utredning av vuxna, 7,5 hp (PSPR19)
Utredning och åtgärder avseende individen 5: Utredning av barn och unga, 7,5 hp (PSPR20)

Termin 6

Psykoterapi och psykologisk behandling 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling, 7,5 hp (PSPR21)
Psykologpraktik, 22,5 hp (PSPR22)

Termin 7

Psykoterapi och psykologisk behandling 2: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp (PSPR23)
Arbete, organisation och grupp 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (PSPR24)

Termin 8

Psykoterapi och psykologisk behandling 3: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp (PSPR25)
Arbete, organisation och grupp 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp (PSPR26)

Termin 9

Psykoterapi och psykologisk behandling 4: Teori, tillämpning och klinik, 10,5 hp (PSPR27)
Forskningsmetod och statistik 2, 4,5 hp (PSPR28)
Valbar fördjupning, 7,5 hp * (PSPR31-39)
Självständigt arbete: Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp (PSPR30)

Termin 10

Valbar fördjupning, 7,5 hp *
Självständigt arbete: Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp (PSPR30)

* Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Som registrerad student hittar du val av kurser att läsa och övrig information i Athena.

Några vanliga frågor på Psykologprogrammet (FAQ)

Hur kommer jag in på Psykologprogrammet? Mina gymnasiebetyg räcker inte. Kan jag komma in via intervju eller högskolepoäng istället?

Urvalet till Psykologprogrammet baseras endast på meritvärde från gymnasiebetyg samt högskoleprovsresultat. För den som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två man får satsa på att förbättra.

Antagningsstatistik från tidigare terminer kan sökas fram här


Kan man läsa kurserna inom Psykologprogrammet som fristående?

Nej, kurserna inom Psykologprogrammet ges inte som fristående kurser. 


Jag vill läsa till psykolog, men kommer inte in på programmet med meritvärdet från mina gymnasiebetyg och högskoleprov. Finns det andra vägar man kan ta till att bli psykolog - kan jag till exempel börja med en kandidatexamen i psykologi och bygga vidare därifrån? Eller kan jag söka och läsa fristående kurser för att samla ihop till min examen?

Det går inte att bygga ihop en egen psykologexamen genom fristående kurser - om målet är att kunna arbeta som psykolog i framtiden måste du läsa det femåriga Psykologprogrammet. Exempelvis kandidat + masterexamen i psykologi är inte samma sak och ger inte behörighet att göra PTP och därefter bli legitimerad som psykolog.

Om du avslutat fristående kurser i psykologi, och sen blir antagen till Psykologprogrammet, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna där dessa stämmer överens med kurser inom programmet, och vid beviljat tillgodoräknande behöver du inte läsa om dessa. Detta påverkar dock inte antagning till programmet då urvalet baseras på meritvärde från gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat. För dig som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två du får satsa på att förbättra.


Kan jag läsa Psykologprogrammet på deltid eller på distans?

Nej, vi erbjuder Psykologprogrammet endast campusbundet och på 100% studietakt.


Jag har redan en universitetsexamen i ett annat ämne och flera års arbetslivserfarenhet. Kan jag på något sätt läsa till psykolog på kortare tid än programmets fem år?

Nej, det finns ingen förkortad väg till att bli psykolog för dig med tidigare examen i annat ämne, eller arbetslivserfarenhet. För att kunna ansöka om legitimation från Socialstyrelsen måste du läsa och få examen från Psykologprogrammet (300 hp, 5 års heltidsstudier) samt slutföra PTP-tjänstgöring efter examen.


Jag funderar på att söka till Psykologprogrammet. Kan jag skugga en student hos er?

Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda skuggning av studenter på utbildningen. Däremot hålls öppna föreläsningar centralt vid SU och då ibland inom ämnet Psykologi. Vid Öppet Hus som hålls i mars varje år brukar vanligtvis studentambassadörer från Psykologprogrammet medverka och kan svara på frågor.


Jag har ett antal terminer på psykologprogrammet på ett annat lärosäte. Hur ser möjligheterna att byta till psykologprogrammet på Stockholms universitet ut?

Vi har ingen senaredelsantagning eller liknande till psykologprogrammet här på Stockholms universitet. Det innebär att du som läst på ett annat psykologprogram och vill byta studieort behöver söka in till termin 1 i den ordinarie antagningen via www.antagning.se.

Efter antagning kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare universitetsstudier. Tillgodoräknande görs kurs för kurs, och kan beviljas där dina tidigare kurser överensstämmer tillräckligt mycket med de inom programmet. Där du beviljas tillgodoräknande behöver du inte läsa om, och om du beviljas tillgodoräknande av en stor mängd kurser försöker man i möjligaste mån anpassa studiegången efter det.

Vi ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst. Det är samma dokumentation som man tittar på vid tillgodobedömning. Du hittar kursplaner för de kurser som ingår i programmet på terminssidorna här på sajten. 
Generellt får du räkna med att utbildningstiden förlängs med minst en termin, ibland mer, vid byte av lärosäte.


Jag läser på Psykologprogrammet och ska läsa Valbar fördjupning på termin 9 och 10. Jag har tidigare universitetsstudier och undrar om jag kan tillgodoräkna mig dessa kurser?

Vi kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande. Du får svar på din fråga genom att göra en ansökan om att få tillgodoräkna något du anser vara relevant som Valbar fördjupning inom Psykologprogrammet (antingen som 7.5 hp delkurs eller totala 15 hp). Du väljer själv vilka kurser du vill åberopa för tillgodoräknande utifrån vad du anser som relevant för din framtida profession.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.