Psykologprogrammet

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

För detaljerat kursinnehåll, se terminssidorna. Du som är registrerad på någon kurs hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Studiehandbok med praktisk information om studierna hittar du i Studiehandbok, psykologprogrammet, samt under Studieinformation.

Till dig som ska läsa på Psykologprogrammet VT 2019

Termin 1
9-11 januari: Registrering på Studentexpeditionen.
16 januari: Obligatoriskt upprop och sista dag för registrering på Studentexpeditionen.
21 januari: Obligatorisk introduktion.

Läs mer på terminssidan för termin 1.

Termin 2 - 10
Webbregistrering 7-11/1 på Mina studier under fliken Aktuell utbildning. Logga in med ditt universitetskonto. Du som inte uppfyller behörighetskraven kan inte webbregistrera dig utan måste registrera dig personligen på Studentexpeditionen den 9 – 11 januari. Medtag giltig legitimation.

Läs mer på din terminssida.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Delta i undersökningar

Experimentella erfarenheter

Ett obligatoriskt inslag på utbildningen är deltagande i olika experiment, så kallade Experimentella erfarenheter. Erbjudanden om sådan EE-tid anslås normalt på anslagstavlan utanför sal U32, Frescati Hagväg 8, plan 3. Det finns också en e-postlista som du kan gå med i och på den vägen få erbjudanden om EE-tid. Du behöver bara ett aktiverat universitetskonto samt att din studentadress är omdirigerad till en "privat" e-postadress som du kontrollerar regelbundet. Läs mer på länken nedan.

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.