Termin 9

Termin 9

Här hittar du information om den nionde terminens studier på Psykologprogrammet. Här fortsätter och avslutas fördjupningen av psykoterapiutbildningen inom PDT respektive KBT samtidigt som du fördjupar dig inom en individuellt vald fördjupning och påbörjar det stora uppsatsarbetet som avslutar utbildningen under termin 10.

Terminens innehåll

Observera att kurserna till stor del går parallellt med varandra under den här terminen.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Forskningsmetod och statistik 2

Kursplan: PSPR28 (PDF)

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 19/2. Se schema.

Kursanvisningar: Forskningsmetod och statistik 2, 4,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp

Övergripande kurs: Självständigt arbete, 30 hp

Kursplan: PSPR30 (PDF)

Ansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: Ca 20/1 - 5/6. Se schema.

Kursanvisningar: Självständigt arbete, 30 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 17/2.

Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Valbar fördjupning, 7,5 hp

Kursplaner: PSPR31-PSPR39

Ansvarig lärare: Anna Blomkvist, anna.blomkvist@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 4/5 -5/6. Se schema i Athena eller i Scheman.

Kursanvisningar: Närmare information om och val av kurs att läsa hittar du som registrerad student i lärplattformen Athena! (Samläsning med T9 och T10.)

Aktuell kurslitteratur: Se anvisningarna för den kurs du väljer.

Psykoterapi och psykologisk behandling 4: KBT, 10,5 hp

Kursplan: PSPR27 (PDF)

Ansvarig lärare: Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se, Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, och Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 5/6. Se schema.

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, KBT, 5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 19/3.

Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, VT 2020. (PDF)

Egen psykoterapi, 1 hp.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 4: PDT, 10,5 hp

Kursplan: PSPR27 (PDF)

Ansvariga lärare
Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se,
Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, och Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 5/6. Se schema.

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, PDT, 6 hp, VT 2020. (PDF)

Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 6/3.

Egen psykoterapi, 1 hp.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Se länken nedan för ev undantag.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.