Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder Fastreg för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

9.2 Psykoterapeutisk fördjupning, PDT, 6 hp (P9PDT)
9.2 Psykoterapeutisk fördjupning, KBT, 6 hp (P9KBT)
Kursansvarig PDT: Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se, 08-16 3399.
Kursansvarig KBT: Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, 08-16 3910.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 29 april 2018.

9.3 Handledd psykoterapi, 4,5 hp (P9HAND)
Kursansvariga PDT: Gunnel Jacobsson, gunnel.jacobsson@psychology.su.se, 08-16 2011, och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, 08-16 3827.
Kursansvarig KBT: Gunilla Berglund, gunilla.berglund@psychology.su.se, 08-16 4614.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 3 juni 2018.

10. Individuell fördjupning inom psykologprogrammet, 7,5 hp (P10-IND)
Kursansvarig: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se, 08-16 3845.
Se kurshemsida i Fastreg för ytterligare information, kursförteckning med mera.

12.1 Uppsatsförberedande forskningsmetodik och vetenskapsteori, 4,5 hp (P9-UPPR)
Kursansvarig: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se, 08-16 3869.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 19 mars 2018.

Tips: Som komplement och repetition finns ett antal inspelade föreläsningar i statistik av Elisabet Borg upplagda här på hemsidan. Missa inte dem!

12.2 Självständigt arbete (problemformulering), 7,5 hp (P9-PRO)
Kursansvariga: Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, 08-16 3858, och Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, 08-16 3893.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 3 juni 2018.

Terminsansvarig

Jonas Ramnerö, jramn@psychology.su.se, 08-16 3944.

 

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst minst sju terminer på psykologlinjen/-programmet är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för alumner som läst på psykolog- och/eller psykoterapeutprogrammet. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!