Termin 9

Termin 9

Här hittar du information om den nionde terminens studier på Psykologprogrammet, från och med HT 2019 (klicka här för T9 VT 2019). Här fortsätter och avslutas fördjupningen av psykoterapiutbildningen inom PDT respektive KBT samtidigt som du fördjupar dig inom en individuellt vald fördjupning och påbörjar det stora uppsatsarbetet som avslutar utbildningen under termin 10.

Terminens innehåll

Observera att kurserna till stor del går parallellt med varandra under den här terminen.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Forskningsmetod och statistik 2

Kursplan: PSPR28 (PDF)

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

Kursanvisningar: Forskningsmetod och statistik 2, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp

Övergripande kurs: Självständigt arbete, 30 hp

Kursplan: PSPR30 (PDF)

Ansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: Ca 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

Kursanvisningar: Examensarbet, 30 hp, HT 2019 - VT 2020. (PDF)
Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Valbar fördjupning, 7,5 hp

Kursplaner: Preliminärt PSPR31-PSPR39

Ansvarig lärare: Anna Blomkvist, anna.blomkvist@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Närmare information om och val av kurs att läsa hittar du som registrerad student i lärplattformen Athena! (Samläsning med T9 och T10.)

Aktuell kurslitteratur: Se anvisningarna för den kurs du väljer.

Psykoterapi och psykologisk behandling 4: KBT, 10,5 hp

Kursplan: PSPR27 (PDF)

Ansvarig lärare: Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 4/12. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, KBT, 5 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)
Egen psykoterapi, 1 hp.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 4: PDT, 10,5 hp

Kursplan: PSPR27 (PDF)

Ansvariga lärare
Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se,
Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 4/12. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, PDT, 6 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)
Egen psykoterapi, 1 hp.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.