Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder Fastreg för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

8.3 Arbetslivets förändring, 4,5 hp (P8-ARB)
Kursansvarig: Sara Henrysson Eidvall, sara.henrysson.eidvall@psychology.su.se, 08-16 3870.
Kurstid VT 2018: 15 februari - 29 april 2018.

8.4 Organisationspsykologisk uppsats, 7,5 hp (P8-UPP)
Kursansvarig: Sara Henrysson Eidvall, sara.henrysson.eidvall@psychology.su.se, 08-16 3870.
Kurstid VT 2018: 15 februari - 29 april 2018.

9.3 Psykoterapeutisk fördjupning, PDT, 6 hp (P8PDT)
9.3 Psykoterapeutisk fördjupning, KBT, 6 hp (P8KBT)
Kursansvariga PDT: Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, 08-16 4615, och Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se, 08-16 3880.
Kursansvarig KBT: Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, 08-16 3858.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 29 april 2018.

9.4 Handledd psykoterapi, 4,5 hp (P8HAND)
Kursansvariga PDT: Gunnel Jacobsson, gunnel.jacobsson@psychology.su.se, 08-16 2011, och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, 08-16 3827.
Kursansvarig KBT: Gunilla Berglund, gunilla.berglund@psychology.su.se, 08-16 4614.
Kurstid VT 2018: 15 januari - 3 juni 2018.

11. Konsultationsmetodik, 7,5 hp (P8-KON)
Kursansvarig: Jonas Ramnerö, jramn@psychology.su.se, 08-16 3944.
Kurstid VT 2018: 30 april - 3 juni 2018.

Terminsansvarig

Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se, 08-16 3880.

 

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst minst sju terminer på psykologlinjen/-programmet är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för alumner som läst på psykolog- och/eller psykoterapeutprogrammet. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!