Termin 8: Organisationspsykologi och psykoterapi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Psykologprogrammet
  7. Termin 8: Organisationspsykologi och psykoterapi

Termin 8: Organisationspsykologi och psykoterapi

Här hittar du information om den åttonde terminens studier på Psykologprogrammet, den sista terminen som följer den äldre utbildningsplanen SPPSY. Terminens studier domineras av organisationspsykologi och psykoterapifördjupning.

Till dig som ska läsa termin 8-10 HT 2018

Registrering 22-24/8

Du som ska börja terminerna 8, 9 eller 10 på Psykologprogrammet behöver registrera dig på Studentexpeditionen. Välkommen att registrera dig 22-24/8.

Studentexpeditionen är öppen registreringsdagarna onsdag-fredag den 22-24 augusti, kl. 09:45-12:00.

Ny lärplattform - Athena

Observera att vi inte längre har kvar Fastreg som lärplattform. Läs mer om förändringarna på sidan Psykologiska institutionen lämnar Fastreg.

Scheman

Höstterminen startar den 3 september. Normalt hittar du ditt schema i den nya lärplattformen Athena, men innan du blivit registrerad kan du söka fram det på schema.su.se

Terminens innehåll

Observera att kurserna till stor del går parallellt med varandra under den här terminen.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Organisationsinriktat psykologarbete, 12 hp

Kursplan: PSYY08 (PDF)

Kursen inleddes under termin 7 och fortsätter med två delkurser under termin 8: Arbetslivets förändring, 4,5 hp, samt Organisationspsykologisk uppsats, 7,5 hp.

Ansvariga lärare: Jacobus Pienaar och Sara Henryson Eidvall, sara.henryson.eidvall@psychology.su.se.

Kursen ges HT 2018: 4/9 - 5/12 2018.

KursanvisningarOrganisationsinriktat psykologarbete, 12 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Konsultationsmetodik, 7,5 hp

KursplanPSYY11 (PDF)

Ansvarig lärare: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 6/12 2018 - 18/1 2019.

Kursanvisningar: Konsultationsmetodik, 7,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi - Teori och tillämpning (KBT), 10,5 hp

KursplanPSYA09 (PDF)

Ansvariga lärare
Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se,
Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 18/1.

Kursanvisningar
Psykoterapeutisk fördjupning, KBT, 6 hp, HT 2018.
Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi - Teori och tillämpning (PDT), 10,5 hp

KursplanPSYA09 (PDF)

Ansvariga lärare
Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se,
Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se,
Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 18/1.

Kursanvisningar
Psykoterapeutisk fördjupning, PDT, 6 hp, HT 2018. (PDF)
Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lotta Reuterskiöld
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Psykoterapimottagningen

Alumnnätverk

Efter sju terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.