Termin 8

Termin 8

Här hittar du information om den åttonde terminens studier på Psykologprogrammet. Här fortsätter fördjupningen av psykoterapiutbildningen inom PDT respektive KBT samtidigt som du lär dig mer om konsultativt psykologarbete.

Terminens innehåll

Observera att kurserna går parallellt med varandra under hela terminen.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Arbete, organisation och grupp, 2, 15 hp

Svensk benämning: Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik

KursplanPSPR26 (PDF)

Ansvarig lärare: Jacobus Pienaar, jacobus.pienaar@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

KursanvisningarArbete, organisation och grupp 2, 15 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 3: KBT, 15 hp

Svensk benämning: Psykoterapi och psykologisk behandling, 3: Teori, tillämpning och klinik (KBT)

Kursplan: PSPR25 (PDF)

Ansvariga lärare
Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se, och Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, KBT, 10,5 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 3: PDT, 15 hp

Svensk benämning: Psykoterapi och psykologisk behandling, 3: Teori, tillämpning och klinik (PDT)

Kursplan: PSPR25 (PDF)

Ansvariga lärare
Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se,
Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, och
Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, PDT, 10,5 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
Psykoterapimottagningen

Alumnnätverk

Efter sju terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.