Termin 7

Termin 7

Här hittar du information om den sjunde terminens studier på Psykologprogrammet. Nu börjar fördjupningen av psykoterapiutbildningen inom KBT eller PDT samtidigt som du läser en kurs i arbets- och organisationspsykologi.

Terminens innehåll

Observera att kurserna går parallellt med varandra under hela terminen.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Arbete, organisation och grupp, 1, 15 hp

Svensk benämning: Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod

KursplanPSPR24 (PDF)

Ansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

KursanvisningarArbete, organisation och grupp 1, 15 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 2: KBT, 15 hp

Svensk benämning: Psykoterapi och psykologisk behandling, 2: Teori, tillämpning och klinik (KBT)

Kursplan: PSPR23 (PDF)

Ansvariga lärare
Aina Lindgren, aina.lindgren@psychology.su.se,
Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se,
Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, KBT, 10 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 1/10.
Egen psykoterapi, 0,5 hp.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykoterapi och psykologisk behandling 2: PDT, 15 hp

Svensk benämning: Psykoterapi och psykologisk behandling, 2: Teori, tillämpning och klinik (PDT)

Kursplan: PSPR23 (PDF)

Ansvariga lärare
Christer Ekelund, christer.ekelund@psychology.su.se,
Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se,
Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

Kursanvisningar
Teori och tillämpning, PDT, 10 hp, HT 2019. (PDF)
Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2019. (PDF)
Egen psykoterapi, 0,5 hp. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
Psykoterapimottagningen