Termin 5

Termin 5

Här hittar du information om den femte terminens studier på Psykologprogrammet. Studierna koncentreras helt kring temat Utredning och åtgärder avseende individen och inkluderar såväl juridik och etik för psykologer, stödsamtalsmetodik samt utredning av barn och vuxna.

Terminens innehåll

Observera att kurserna delvis går omlott tidsmässigt denna termin.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR17 (PDF)

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: Ca 20/1 - 19/2. Se schema.

Kursanvisningar: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR18 (PDF)

Ansvarig lärare: Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: Ca 20/1 - 5/6. Se schema.

KursanvisningarStödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 25/11.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av vuxna, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 4: Vuxna

KursplanPSPR19 (PDF)

Ansvarig lärare: Maria Lindau, maria.lindau@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: Ca 20/2 - 15/4. Se schema.

KursanvisningarUtredning av vuxna, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av barn och unga, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 5: Barn och unga

KursplanPSPR20 (PDF)

Ansvarig lärare: Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: Ca 14/4 - 5/6. Se schema i Athena eller i Scheman.

KursanvisningarUtredning av barn och unga, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.