Termin 5

Termin 5

Här hittar du information om den femte terminens studier på Psykologprogrammet. Studierna koncentreras helt kring temat Utredning och åtgärder avseende individen och inkluderar såväl juridik och etik för psykologer, stödsamtalsmetodik samt utredning av barn och vuxna.

Till dig som ska läsa termin 2-7 HT 2018

Registrering

För att behålla din plats på utbildningen måste du registrera dig inför varje termin. I första hand gäller webbregistrering den 20-24/8 för dig. Du webbregistrerar dig på Mina studier under fliken Aktuell utbildning. Logga in med ditt universitetskonto.

Du som inte uppfyller behörighetskraven kan inte webbregistrera dig utan måste registrera dig personligen på Studentexpeditionen den 22-24/8, kl. 9.45-12.00. Medtag giltig legitimation. Besök oss på Studentexpeditionen om du av andra skäl inte kan webbregistrera dig eller har andra frågor kring din registrering.

Ny lärplattform - Athena

Observera att vi inte längre har kvar Fastreg som lärplattform. Läs mer om förändringarna på sidan Psykologiska institutionen lämnar Fastreg.

Scheman

Höstterminen startar den 3 september. Normalt hittar du ditt schema i den nya lärplattformen Athena, men innan du blivit registrerad kan du söka fram det på schema.su.se

Terminens innehåll

Observera att kurserna delvis går omlott tidsmässigt denna termin.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR17 (PDF)

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 3/10.

KursanvisningarJuridik och etik för psykologer, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR18 (PDF)

Ansvarig lärare: Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 2018 - 18/1 2019.

KursanvisningarStödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av vuxna, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 4: Vuxna

KursplanPSPR19 (PDF)

Ansvarig lärare: Maria Lindau, maria.lindau@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 8/10 - 23/11.

KursanvisningarUtredning av vuxna, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av barn och unga, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 5: Barn och unga

KursplanPSPR20 (PDF)

Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 26/11 2018 - 18/1 2019.

Kursanvisningar: Utredning av barn och unga, 7,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lotta Reuterskiöld
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Experimentella erfarenheter

Ett obligatoriskt inslag på utbildningen är deltagande i olika experiment, så kallade Experimentella erfarenheter. Erbjudanden om sådan EE-tid anslås normalt på anslagstavlan utanför sal U32, Frescati Hagväg 8, plan 3. Det finns också en e-postlista som du kan gå med i och på den vägen få erbjudanden om EE-tid. Du behöver bara ett aktiverat universitetskonto samt att din studentadress är omdirigerad till en "privat" e-postadress som du kontrollerar regelbundet. Läs mer på länken nedan.

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.