Termin 5

Termin 5

Här hittar du information om den femte terminens studier på Psykologprogrammet. Studierna koncentreras helt kring temat Utredning och åtgärder avseende individen och inkluderar såväl juridik och etik för psykologer, stödsamtalsmetodik samt utredning av barn och vuxna.

Terminens innehåll

Observera att kurserna delvis går omlott tidsmässigt denna termin.

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR17 (PDF)

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

KursanvisningarJuridik och etik för psykologer, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 4/9.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

KursplanPSPR18 (PDF)

Ansvarig lärare: Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020. Se schema i Athena!

KursanvisningarStödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av vuxna, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 4: Vuxna

KursplanPSPR19 (PDF)

Ansvarig lärare: Maria Lindau, maria.lindau@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: Ca 2/10 - 9/11.

Kursanvisningar: Utredning av vuxna, 7,5 hp, HT 2019.
Utredning av vuxna, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning av barn och unga, 7,5 hp

Svensk benämning: Utredning och åtgärder avseende individen 5: Barn och unga

KursplanPSPR20 (PDF)

Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: Ca 11/11 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Utredning av barn och unga, 7,5 hp, HT 2019.
Utredning av barn och unga, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.