Termin 4

Termin 4

Här hittar du information om den fjärde terminens studier på Psykologprogrammet. Huvudtemat för terminens studier är grupp, organisation och samhälle. Dessutom introduceras temat utredning och åtgärder avseende individen med en 7,5 hp-kurs i psykopatologi.

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp

KursplanPSPR13 (PDF)

Ansvarig lärare: Christin Mellner, cmr@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

KursanvisningarGrupp, organisation och samhälle 1, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 13/8.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

KursplanPSPR14 (PDF)

Ansvarig lärare: Christin Mellner, cmr@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 3/10 - 1/11.

KursanvisningarGrupp, organisation och samhälle 2, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 28/10.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp

KursplanPSPR15 (PDF)

Ansvariga lärare: Laura Ferrer-Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se, och Åsa Norman, asa.norman@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12.

KursanvisningarGrupp, organisation och samhälle, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp

KursplanPSPR16 (PDF)

Ansvarig lärare: Philip Lindner, philip.lindner@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Psykopatologi, 7,5 hp, HT 2019.
Psykopatologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.