Termin 3

Termin 3

Här hittar du information om den tredje terminens studier på Psykologprogrammet. Nu är det dags för den första hela metod- och statistikkursen på utbildningen. Terminen domineras annars av ytterligare två kurser inom neurovetenskap, kognition och lärande. Dessutom introduceras personlighetspsykologin.

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Forskningsmetod och statistik, 7,5 hp

KursplanPSPR09 (PDF)

Ansvarig lärare: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

KursanvisningarForskningsmetod och statistik, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Neurovetenskap, kognition och lärande 3, 7,5 hp

Svensk benämning: Neurovetenskap, kognition och lärande, 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik.

KursplanPSPR10 (PDF)

Ansvariga lärare: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se, och Philip Lindner, philip.lindner@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 3/10 - 1/11.

KursanvisningarNeurovetenskap, kognition och lärande 3, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Neurovetenskap, kognition och lärande 4, 7,5 hp

Svensk benämning: Neurovetenskap, kognition och lärande, 4: Inlärningspsykologi

KursplanPSPR11 (PDF)

Ansvarig lärare: Armita Golkar, armita.golkar@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12.

KursanvisningarNeurovetenskap, kognition och lärande 4, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

KursplanPSPR12 (PDF)

Ansvariga lärare: Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, och Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

KursanvisningarPersonlighetspsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Kvalitativ forskningsintervju, HT 2019. (PDF) Ny version 18/10.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.