Termin 3

Termin 3

Här hittar du information om den tredje terminens studier på Psykologprogrammet. Nu är det dags för den första hela metod- och statistikkursen på utbildningen. Terminen domineras annars av ytterligare två kurser inom neurovetenskap, kognition och lärande. Dessutom introduceras personlighetspsykologin.

Terminens innehåll

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Forskningsmetod och statistik, 7,5 hp

KursplanPSPR09 (PDF)

Ansvarig lärare: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 19/2. Se schema.

KursanvisningarForskningsmetod och statistik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Neurovetenskap, kognition och lärande 3, 7,5 hp

Svensk benämning: Neurovetenskap, kognition och lärande, 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik.

KursplanPSPR10 (PDF)

Ansvariga lärare: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se, och Philip Lindner, philip.lindner@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/2 - 20/3. Se schema.

KursanvisningarNeurovetenskap, kognition och lärande 3, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Neurovetenskap, kognition och lärande 4, 7,5 hp

Svensk benämning: Neurovetenskap, kognition och lärande, 4: Inlärningspsykologi

Kursplan: PSPR11 (PDF)

Ansvarig lärare: Armita Golkar, armita.golkar@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 30/4. Se schema.

Kursanvisningar: Neurovetenskap, kognition och lärande 4, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

KursplanPSPR12 (PDF)

Ansvariga lärare: Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, och Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 4/5 - 5/6. Se schema.

KursanvisningarPersonlighetspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Kvalitativ forskningsintervju, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.