Termin 10: Examensarbete

Termin 10: Examensarbete

Här hittar du information om den tionde och sista terminens studier på Psykologprogrammet till och med HT 2019 (klicka här för T10 VT 2020), som helt domineras av examensarbetet, men även innehåller en kurs med individuell fördjupning.

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp

Övergripande kurs: Forskningsmetodik och examensarbete, 34,5 hp

KursplanPSYY12 (PDF)

Ansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020.

KursanvisningarUndersökning och rapportskrivning, 22,5 hp, VT 2019 - HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Individuell fördjupning, 7,5 hp

KursplanPSYY10 (PDF)

Ansvarig lärare: Anna Blomkvist, anna.blomkvist@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Närmare information om och val av kurs att läsa hittar du som registrerad student i lärplattformen Athena! (Samläsning med T9 och T10.)

Aktuell kurslitteratur: Se anvisningarna för den kurs du väljer.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
Psykoterapimottagningen

Alumnnätverk

Efter sju terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.