Termin 10: Examensarbete

Termin 10: Examensarbete

Här hittar du information om den tionde och sista terminens studier på Psykologprogrammet, som helt domineras av examensarbetet, men även innehåller en kurs med individuell fördjupning.

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp

Övergripande kurs: Forskningsmetodik och examensarbete, 34,5 hp

KursplanPSYY12 (PDF)

Ansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020.

KursanvisningarUndersökning och rapportskrivning, 22,5 hp, VT 2019 - HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Individuell fördjupning, 7,5 hp

KursplanPSYY10 (PDF)

Ansvarig lärare: Anna Blomkvist, anna.blomkvist@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Närmare information om och val av kurs att läsa hittar du som registrerad student i lärplattformen Athena! (Samläsning med T9 och T10.)

Aktuell kurslitteratur: Se anvisningarna för den kurs du väljer.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
Psykoterapimottagningen

Alumnnätverk

Efter sju terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.