Termin 10: Examensarbete

Termin 10: Examensarbete

Här hittar du information om den tionde och sista terminens studier på Psykologprogrammet, som helt domineras av examensarbetet, men även innehåller en kurs med individuell fördjupning.

Till dig som ska läsa termin 8-10 HT 2018

Registrering 22-24/8

Du som ska börja terminerna 8, 9 eller 10 på Psykologprogrammet behöver registrera dig på Studentexpeditionen. Välkommen att registrera dig 22-24/8.

Studentexpeditionen är öppen registreringsdagarna onsdag-fredag den 22-24 augusti, kl. 09:45-12:00.

Ny lärplattform - Athena

Observera att vi inte längre har kvar Fastreg som lärplattform. Läs mer om förändringarna på sidan Psykologiska institutionen lämnar Fastreg.

Scheman

Höstterminen startar den 3 september. Normalt hittar du ditt schema i den nya lärplattformen Athena, men innan du blivit registrerad kan du söka fram det på schema.su.se

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp

Övergripande kurs: Forskningsmetodik och examensarbete, 34,5 hp

KursplanPSYY12 (PDF)

Ansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 2018 - 18/1 2019.

Kursanvisningar: Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Individuell fördjupning, 7,5 hp

KursplanPSYY10 (PDF)

Ansvarig lärare: Andreas Larsson, andreas.larsson@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 6/12 2018 - 18/1 2019.

Kursanvisningar: Individuell fördjupning, 7,5 hp, HT 2018.
Närmare information om och val av kurs att läsa hittar du som registrerad student även i lärplattformen Athena! (Samläsning med T9 och T10.)

Aktuell kurslitteratur: Se anvisningarna för den kurs du väljer.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lotta Reuterskiöld
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Psykoterapimottagningen

Alumnnätverk

Efter sju terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.