Termin 1

Termin 1

Här hittar du information om den första terminens studier på Psykologprogrammet. Du läser fyra kurser om 7,5 hp vardera som introducerar psykologi som vetenskap och profession samt några centrala delområden.

Terminens innehåll

Du som är registrerad på kurserna hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp

Kursplan: PSPR01 (PDF)

Ansvarig lärare: Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

KursanvisningarPsykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp

KursplanPSPR02 (PDF)

Ansvarig lärare: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 3/10 - 1/11.

KursanvisningarNeurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 1/8.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Socialpsykologi, 7,5 hp

KursplanPSPR03 (PDF)

Ansvariga lärare: Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se, och Ingrid Ljunggren (lyssnaövning), iljun@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12.

KursanvisningarSocialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Lyssnaövning, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utvecklingspsykologi 1, 7,5 hp

KursplanPSPR04 (PDF)

Ansvarig lärare: Tommie Forslund, tommie.forslund@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

KursanvisningarUtvecklingspsykologi 1: Spädbarns- och förskoleåldern, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan (aktuell): PSPRO (PDF)
Giltig fr o m HT 2015.
Utbildningsplan (äldre): SPPSY (PDF)
Giltig fr o m VT 2014.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.