Studiehandbok, psykologprogrammet

Studiehandbok, psykologprogrammet

 • Kalenderblad, tenta Anmälan till salstentamen Anmälan till alla salsskrivningar, både ordinarie tentor och omtentor, är obligatorisk och görs genom Ladok för studenter (tidigare kallat Mina studier). Anmälan öppnar en månad före varje tenta och stänger 8 dagar innan tentan äger rum. Därefter kan du inte längre anmäla dig!
 • Studentkommunikation Athena - vår lärplattform Här hittar du mer information om lärplattformen Athena, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.
 • Behörighet Börja gärna med att kontrollera att du är behörig att söka den kurs som du är intresserad av. Du måste alltså uppfylla de förkunskapskrav som vi bedömer behövs för att du ska kunna få ut maximalt av kursen. Vissa förkunskapskrav finns även för att gå vidare till en ny termin inom en längre utbildning.
 • Betyg Som betyg på kurserna används en 7-gradig målrelaterad betygskala med bokstavsbeteckningarna A till E för godkända resultat och Fx och F för icke godkända resultat.
 • Egen psykoterapi Den egna terapin ska ge studenten möjlighet till erfarenhetsbaserad kunskap och personutveckling. Oavsett framtida inriktning som psykolog och framtida yrkesroll är det en förutsättning att ha god självkännedom med förmåga att kunna växla mellan egna och andras perspektiv på problem och hur de kan lösas.
 • Etiska riktlinjer vid tillämpningsinslag Vissa av våra kurser innehåller tillämpningsinslag där den studerande i studiesyfte har kontakt med verkliga personer, direkt eller indirekt.
 • Dator i U12 IT för studenter Introducerande information om det mesta du behöver veta om IT för studenter vid Psykologiska institutionen, med länkar till fördjupning.
 • Ladok för studenter (Mina studier) Genom tjänsten Ladok för studenter (tidigare Mina studier) kommer du åt dina uppgifter i Ladok-systemet. Här hittar du en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, t ex webbregistrera dig och anmäla dig till tentor.
 • Värdshuset Kräftan. ©Datorenheten Matställen I Frescati Hagväg 8 finns Lejonkulan, med mat- och läsplatser och ett kök där du kan värma din egen medhavda mat. Automater med varm och kall dryck samt snacks finns också i Frescati Hagväg 8, på plan 3.
 • Gamla tiders fusklapp Plagiat, fusk och störande av verksamheten Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.
 • Prefekt - institutionens chef Chef och ytterst ansvarig för institutionens verksamhet kallas prefekt.
 • Psykologprogrammets kursupplägg 2007 Det som ytterst styr psykologutbildningens innehåll är ett antal övergripande målformuleringar i högskoleförordningen (se "Examen"). Denna sida avser upplägget enligt utbildningsplanen som beslutades 2007 och senast uppdaterades VT 2014. Se annan sida för utbildningsplanen som började gälla för termin 1 HT 2015.
 • Psykologprogrammets kursupplägg 2015 Det som ytterst styr psykologutbildningens innehåll är ett antal övergripande målformuleringar i högskoleförordningen (se "Examen"). Denna sida avser upplägget enligt utbildningsplanen som började gälla för termin 1 HT 2015. Se annan sida för det upplägg som började gälla 2007 och avslutades HT 2019.
 • Registrering Observera att du inte är slutgiltigt antagen till en kurs förrän du har registrerat dig på kursen/utbildningen. Är du antagen till ett program, registrerar du dig inför varje termin. På så sätt har du kvar din plats på utbildningen. Du registrerar dig på vår studentexpedition eller med hjälp av webbregistrering i nära anslutning till kursstart, enligt information för just din kurs/utbildning.
 • Studentexpedition Studentexpeditionen administrerar alla studenter från grundnivå till forskarnivå.
 • Studenthälsan i Stockholm Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är studenter vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkomna med olika hälsofrågor – studierelaterade eller inte. Utöver individuella kontakter erbjuds också behandling i grupp, kurser och workshoppar.
 • Studentlabbet I Studentlabbet finns utrustning för en rad olika typer av välkontrollerade experiment och forskningsstudier inom perception, kognition och emotionsområdena.
 • Studera med funktionsnedsättning För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet.
 • Studie- och stödsystem (Mitt universitet) Studie- och stödsystem (tidigare "Mitt universitet") är en sida med information om ett antal tjänster för studenter vid Stockholms universitet.
 • Studiedokumentation Resultat på avklarade tentamina rapporteras kontinuerligt från institutionen till LADOK. Du kan själv gå in på Mina studier och se dina registreringar och resultat på avklarade kurser.
 • Studierektorer Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning, vissa arbetsmiljöfrågor med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.
 • Studieuppehåll och studieavbrott Skälen för studieuppehåll är reglerade i Universitets- och högskolerådets författningssamling §3, §4 och §5.
 • Studievägledning Samtliga studenter vid Psykologiska institutionen har rätt till studie- och karriärvägledning oavsett om du läser fristående kurs eller inom ett av våra program.
 • Stöldrisk/förvaringsskåp Tyvärr har en del stölder av värdeföremål förekommit i huset genom åren. Se därför till att du alltid har uppsikt över dina värdeföremål. Förvaringsskåp finns att låna mot deposition.
 • Tentaminas giltighet Enligt beslut i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 gäller att när kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
 • Tillgodoräknande Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.
 • Arkiv. © Vangelis Thomaidis Uppsatsarkivering i DiVA Sedan HT 2005 arkiveras examensuppsatser i DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. Där bör även du registrera din egen examensuppsats på grund- och avancerad nivå.
 • Vart vänder jag mig..? Svar på några vanliga frågor.
 • Vetenskapligt skrivande Institutionen har genom Peter Hassmén och Nathalie Hassmén sammanställt regler eller rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till.

Programinformation

Omfattning: 300 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPRO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå (termin 1-6) och Avancerad nivå (termin 7-10)
Språk: Svenska
Studierektor: Lilianne Eninger
På expeditionen: Erika Södersten

Engelsk benämningMaster of Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
Vad är psykologi? En ämnesbeskrivning
Akademisk ordlista, universitetsstudier A-Ö
Psykologilexikon
SUB su.se/bibliotek

Extramaterial

 • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.