Psi
 

För ytterligare information för registrerade studenter hänvisas till Fastreg.

Logga in i Fastreg med ditt personnummer och egen vald PIN-kod. Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret.

Studiehandbok med praktisk information om studierna hittar du i Studiehandbok, psykologprogrammet, samt under Studieinformation.

Några vanliga frågor på psykologprogrammet