Handledarutbildning

Handledarutbildning i psykoterapi, 30 hp

Handledarutbildning i psykoterapi, 30 hp, ges på deltid under två år med inriktning kbt och pdt. Utbildningen startade senast VT 2017. Nästa utbildningsomgång ej fastställd.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Auskultation och handledning, med specifik metodinriktning, kbt eller pdt, företrädelsevis på Psykologiska institutionens Psykologutbildning.
  • Handledning på handledning i grupper om 3 personer med specifik metodinriktning, kbt eller pdt.
  • Undervisning som företrädesvis är generisk, men med metodspecifika inslag. Undervisningen  sker i form av föreläsningar och seminarier med studentaktiva inslag. Ett eget arbete genomförs under termin 3 och 4 och presenteras vid ett seminarium.

Kursinformation

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanPS5091 (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
Kursansvar: Herman Daniels
På expeditionen: Wenche Gros

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer