Handledarutbildning

Handledarutbildning i psykoterapi, 30 hp

Handledarutbildning i psykoterapi, 30 hp, ges på deltid under två år med inriktning kbt och pdt. Utbildningen startade senast VT 2017.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Auskultation och handledning, med specifik metodinriktning, kbt eller pdt, företrädelsevis på Psykologiska institutionens Psykologutbildning.
  • Handledning på handledning i grupper om 3 personer med specifik metodinriktning, kbt eller pdt.
  • Undervisning som företrädesvis är generisk, men med metodspecifika inslag. Undervisningen  sker i form av föreläsningar och seminarier med studentaktiva inslag. Ett eget arbete genomförs under termin 3 och 4 och presenteras vid ett seminarium.

Kursinformation

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanPS5091 (PDF)
Studietakt: 25% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
Kursansvar: Herman Daniels
På expeditionen: Erika Södersten

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer