Information till registrerade deltagare finns i Fastreg (HAND1).

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller tre delar:

  1. Auskultation och handledning, med specifik metodinriktning, kbt eller pdt, företrädelsevis på Psykologiska institutionens Psykologutbildning.
  2. Handledning på handledning i grupper om 3 personer med specifik metodinriktning, kbt eller pdt.
  3. Undervisning som företrädesvis är generisk, men med metodspecifika inslag. Undervisningen  sker i form av föreläsningar och seminarier med studentaktiva inslag. Ett eget arbete genomförs under termin 3 och 4 och presenteras vid ett seminarium.

Undervisningsdag: Undervisning: Torsdagar 16.15-18.00. Auskultation (termin 1) och handledningsuppdrag (termin 2-4): Tisdag em alt torsdag em (kbt), onsdag em (pdt). Handledning på handledningsuppdrag: Torsdag alt tisdag eller ev annan dag (kbt) torsdag alt onsdag (pdt). Viss valmöjlighet kan alltså komma att föreligga vad gäller dag för handledningsuppdrag (kbt) samt dag för handledning på handledningsuppdrag (pdt och kbt).

Kursansvarig: Herman Daniels herman.daniels@psychology.su.se

Studierektor: Gunnel Jacobsson gunnel.jacobsson@psychology.su.se

Se även bifogade anvisningar samt kursplan, beslutad 2014-05-27.

Ansökan

Ansökningsperioden var 15/9 – 15/10 2016. Ansökan görs på www.antagning.se Dessutom ska ett personligt brev (se anvisningar nedan) skickas direkt till kursansvarig Herman Daniels, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Behörighetskrav: Legitimerad psykoterapeut, samt minst två års yrkeserfarenhet efter legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. I denna yrkeserfarenhet skall arbetsuppgifter haft en tydlig koppling till behandlingsarbete och till minst 50% ha utgjorts av psykoterapeutarbete.

Meriterande: I denna utbildningsomgång söker vi företrädelsevis legitimerade psykologer, tillika psykoterapeuter, då utbildningen bygger på handledning vid vår Psykologutbildning.

Anvisningar för personligt brev i samband med ansökan till Handledarutbildning i psykoterapi

Vid ansökan till Handledarutbildning i psykoterapi ska bifogas ett personligt brev. I det ska du kortfattat berätta om dig själv med fokus på dina yrkesmässiga erfarenheter av att arbeta med psykoterapi under handledning. Beskriv gärna vad du tänker är centrala utmaningar vid psykoterapihandledning. Ge även en kortfattad motivering till varför du vill gå Handledarutbildning i psykoterapi. Ditt brev ska ha ett omfång av max en sida.

Det personliga brevet skickas direkt till kursansvarig Herman Daniels, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.