Studiehandbok, grundnivå

Studiehandbok, grundnivå

 • Kalenderblad, tenta Anmälan till salstentamen Anmälan till alla salsskrivningar, både ordinarie tentor och omtentor, är obligatorisk och görs genom Mina studier (Ladok för studenter). Anmälan öppnar vid terminens start och stänger 10 dagar innan tentan äger rum. Därefter kan du inte längre anmäla dig!
 • Ansökan till kurser och utbildningar Om du är behörig så söker du till en kurs eller utbildning på www.antagning.se, enklast via Utbildningskatalogen. Du kan även få hjälp i ditt studieval på www.studera.nu.
 • Athena Här hittar du mer information om den nya lärplattformen Athena, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.
 • Behörighet Börja gärna med att kontrollera att du är behörig att söka den kurs som du är intresserad av. Du måste alltså uppfylla de förkunskapskrav som vi bedömer behövs för att du ska kunna få ut maximalt av kursen. Vissa förkunskapskrav finns även för att gå vidare till en ny termin inom en längre utbildning.
 • Betyg Som betyg på kurserna används en 7-gradig målrelaterad betygskala med bokstavsbeteckningarna A till E för godkända resultat och Fx och F för icke godkända resultat.
 • Etiska riktlinjer vid tillämpningsinslag Vissa av våra kurser innehåller tillämpningsinslag där den studerande i studiesyfte har kontakt med verkliga personer, direkt eller indirekt.
 • Experimentella erfarenheter Deltagande i olika undersökningar är ett obligatoriskt inslag på flera av våra kurser. Nedan hittar även du som ska vara försöksledare administrativ information kring detta!
 • Dator i U12 IT för studenter Introducerande information om det mesta du behöver veta om IT för studenter vid Psykologiska institutionen med länkar till fördjupning på universitetets centrala webbsidor. Skumma gärna igenom sidan och se om det är något du kan ha missat - eller använd den som supportingång om du kört fast med något särskilt.
 • Värdshuset Kräftan. ©Datorenheten Matställen I Frescati Hagväg 8 finns Lejonkulan, med mat- och läsplatser och ett kök där du kan värma din egen medhavda mat. Automater med varm och kall dryck samt snacks finns också i Frescati Hagväg 8, på plan 3.
 • Mina studier Genom tjänsten Mina studier kommer du åt dina uppgifter i Ladok-systemet. Här hittar du en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok (kallat Mina studier) och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, t ex anmäla dig till tentor.
 • Mitt universitet Mitt universitet är en portal från vilken du når ett antal tjänster för studenter vid Stockholms universitet. Du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Mondo Mondo är en samarbets- och lärplattform vid Stockholms universitet som använts under många år, men som under 2018 håller på att ersättas av en ny plattform kallad Athena. Psykologiska institutionen använder Mondo i mycket begränsad omfattning under 2018. Då används i stället Athena för kommunikation mellan studenter, lärare och administration.
 • Gamla tiders fusklapp Plagiat, fusk och störande av verksamheten Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.
 • Prefekt - institutionens chef Chef och ytterst ansvarig för institutionens verksamhet kallas prefekt.
 • Registrering Observera att du inte är slutgiltigt antagen till en kurs förrän du har registrerat dig på kursen/utbildningen. Är du antagen till ett program, registrerar du dig inför varje termin. På så sätt har du kvar din plats på utbildningen. Du registrerar dig på vår studentexpedition eller med hjälp av webbregistrering i nära anslutning till kursstart. För de flesta kurser innebär det senast på fredag före terminens första vecka.
 • Studentexpedition Studentexpeditionen administrerar alla studenter från grundnivå till forskarnivå.
 • Studentlabbet I Studentlabbet finns utrustning för en rad olika typer av välkontrollerade experiment och forskningsstudier inom perception, kognition och emotionsområdena.
 • Studera med funktionsnedsättning För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet.
 • Studiedokumentation Resultat på avklarade tentamina rapporteras kontinuerligt från institutionen till LADOK-systemet. Du kan själv gå in på Mitt universitet och Mina studier och se dina registreringar och resultatet på avklarade kurser.
 • Studierektorer Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning, vissa arbetsmiljöfrågor med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.
 • Studieuppehåll Skälen för studieuppehåll är reglerade i Universitets- och högskolerådets författningssamling §3, §4 och §5.
 • Studievägledning Studievägledningen handlägger diverse frågor som rör förkunskapskrav, värdering av utbildningar från annan ort eller andra länder, frågor kring kursval, utbildningsupplägg, utbytesstudier, arbetsmarknad med mera.
 • Stöldrisk/förvaringsskåp Tyvärr har en del stölder av värdeföremål förekommit i huset genom åren. Se därför till att du alltid har uppsikt över dina värdeföremål. Förvaringsskåp finns att låna mot deposition.
 • Tentaminas giltighet Enligt beslut i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 gäller att när kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
 • Tillgodoräknande av studier från annan utbildning Särskilda regler gäller för tillgodoräknande av studier från annan utbildning. Reglerna är senast uppdaterade den 3 december 2015.
 • Universitetskonto och universitetskort Tillgång till Athena, datorsalar, litteratursökning, trådlöst nätverk. Det är några tjänster du kan få tillgång till genom ditt universitetskonto. Med universitetskortet kan du bland annat skriva ut och kopiera.
 • Arkiv. © Vangelis Thomaidis Uppsatsarkivering Många uppsatser examinerade före höstterminen 2005 har vi arkiverade i vår egen databas PsychLib. Från och med HT 2005 arkiveras examensuppsatser i det nationella DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. Där bör även du registrera din egen examensuppsats på grund- och avancerad nivå.
 • Tjej som står vid en järnväg. © FreeImages.com/Tonatiuh Martinez. Intresserad av att studera utomlands? Välkommen på en informationsträff för Psykologiska institutionens studenter, där du får information kring vilka utbytesmöjligheter som finns på institutionen och på SU centralt. Du får även möjlighet att ställa dina frågor som du har kring studier utomlands!
 • Vart vänder jag mig..? Svar på några vanliga frågor.
 • Vetenskapligt skrivande Institutionen har genom Peter Hassmén och Nathalie Hassmén sammanställt regler eller rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till. Dessutom får du tips om hur du söker forskningsartiklar mm i databaser och e-tidskrifter.

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid fr o m 18-09-17:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Vad är psykologi? En ämnesbeskrivning
Akademisk ordlista, universitetsstudier A-Ö
Psykologilexikon
SUB su.se/bibliotek

Extramaterial

 • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.