Ansökan

Du söker till kurserna på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera i Utbildningskatalogen, för Stockholms universitet:

Kursinformation

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Rättspsykologi I, 15 hp (PS1155)
Kursansvarig: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se
Ges HT 2017 (halvfart, kväll): 28/8 2017 - 12/1 2018.

Rättspsykologi II, 15 hp (PS2255)
Kursansvarig: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se
Ges preliminiärt VT 2019 (halvfart, kväll).

Kursansvarig

Kursansvarig är professor Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se.