Rättspsykologi

Rättspsykologi

Rättspsykologi är den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. HT 2018 ges Rättspsykologi I, 15 högskolepoäng. Rättspsykologi II, 15 högskolepoäng, ges nästa gång VT 2019.

Till dig som sökt kursen till VT 2019

För att behålla din plats på kursen Rättspsykologi II, 15 hp (kvällskurs) ska du webbregistrera dig! Webbregistrering sker den 7 – 11 januari via Mina studier under fliken Aktuell utbildning. För att kunna logga in på Mina studier måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Du som inte kan registrera dig eller har andra frågor gällande din registrering ska besöka Studentexpeditionen (Frescati Hagväg 8, plan 2) den 7 – 11 januari. Medtag giltig legitimation. Studentexpeditionens öppettider under registreringsdagarna är kl. 09:45 – 12:00. 

Kursen Rättspsykologi II startar måndagen den 21 januari. Kursen kommer att gå måndagar och torsdagar kl. 17:30-20:30.

Välkommen till din första föreläsning den 21 januari kl. 17.00 – 20.00 i sal U24, Frescati Hagväg 8, plan 2!

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Kursernas innehåll

Du som är registrerad på någon av dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rättspsykologi I

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 2018 - 18/1 2019.

Kursen ges EJ VT 2019.

Kursanvisningar: Rättspsykologi I, 15 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi II

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 9/6 2019. Se schema (när det är klart)!

Kursanvisningar: Rättspsykologi II, 15 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi I

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS1155 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson
På expeditionen: Lena Holmlund

Rättspsykologi II

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS2255 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson
På expeditionen: Lena Holmlund

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid fr o m 18-09-17:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Ämnesbeskrivning

Vad studerar man inom rättspsykologin?

Läs ämnesbeskrivningen och om forskningen som bedrivs i Christiansons forskningslabb för rättspsykologi.