Rättspsykologi

Rättspsykologi

Rättspsykologi är den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. HT 2018 gavs Rättspsykologi I, 15 högskolepoäng, och Rättspsykologi II, 15 högskolepoäng, ges VT 2019.

Kursernas innehåll

Du som är registrerad på någon av dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rättspsykologi I

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 2018 - 18/1 2019.

Kursen ges EJ VT 2019.

Kursanvisningar: Rättspsykologi I, 15 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi II

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 9/6 2019. Se schema.

Kursanvisningar: Rättspsykologi II, 15 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi I

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS1155 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson
På expeditionen: Lena Holmlund

Rättspsykologi II

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS2255 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson
På expeditionen: Lena Holmlund

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Ämnesbeskrivning

Vad studerar man inom rättspsykologin?

Läs ämnesbeskrivningen och om forskningen som bedrivs i Christiansons forskningslabb för rättspsykologi.