Rättspsykologi

Rättspsykologi

Rättspsykologi är den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang.

Kursernas innehåll

Du som är registrerad på någon av dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rättspsykologi I

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges EJ HT 2019.

Kursanvisningar: Rättspsykologi I, 15 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi II

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 9/6 2019. Se schema.

Kursanvisningar: Rättspsykologi II, 15 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi I

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS1155 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Rättspsykologi II

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS2255 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Studentexpeditionens besökstider är från och med den 19 augusti 2019:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Sommarstängt till 19/8!

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Ämnesbeskrivning

Vad studerar man inom rättspsykologin?

Läs ämnesbeskrivningen och om forskningen som bedrivs i Christiansons forskningslabb för rättspsykologi.