Rättspsykologi

Rättspsykologi

Rättspsykologi är den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang.

Kursernas innehåll

Du som är registrerad på någon av dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rättspsykologi I

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges EJ HT 2019 eller VT 2020.

Kursanvisningar: Rättspsykologi I, 15 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi II

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges EJ HT 2019 eller VT 2020.

Kursanvisningar: Rättspsykologi II, 15 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi I

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS1155 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Rättspsykologi II

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS2255 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Ämnesbeskrivning

Vad studerar man inom rättspsykologin?

Läs ämnesbeskrivningen och om forskningen som bedrivs i Christiansons forskningslabb för rättspsykologi.