Rättspsykologi

Rättspsykologi

Rättspsykologi är den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang.

Kursernas innehåll

Du som är registrerad på någon av dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rättspsykologi I

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges EJ HT 2019.

Kursanvisningar: Rättspsykologi I, 15 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi II

Ansvarig lärare: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 9/6 2019. Se schema.

Kursanvisningar: Rättspsykologi II, 15 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi I

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS1155 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Rättspsykologi II

Omfattning: 15 högskolepoäng (hp)
KursplanPS2255 (PDF)
Studietakt: 50% (kväll)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Sven Å Christianson

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Den 6 november har vi öppet kl. 09:45 – 11:00 i stället för kl. 13:00 – 14:30.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Ämnesbeskrivning

Vad studerar man inom rättspsykologin?

Läs ämnesbeskrivningen och om forskningen som bedrivs i Christiansons forskningslabb för rättspsykologi.