Psykologi III

Psykologi III

Psykologi III är tredje terminens studier i psykologi men läses även som termin 6 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng. Kursen ger som del i en grundexamen behörighet att söka till högre studier i psykologi.

Kursens innehåll

Kursen består av följande delkurser.

  • Metod, 15 hp
  • Vetenskaplig undersökning, 15 hp

I Utbildningskatalogen hittar du kursanvisningar med kurslitteraturlistor och annan publik kursinformation.

Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Du som läser kursen som termin 6 inom PAO-programmet bör känna till att det även finns en praktikkurs som du kan komplettera de teoretiska studierna med:

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst den här kursen är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för dem som har läst minst tre terminer psykologi på fristående kurs. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!

Kursinformation

Psykologi III

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS3311 (PDF), PS3316 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionenTheres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.