Psykologi III

Psykologi III

Psykologi III är tredje terminens studier i psykologi men läses även som termin 6 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng. Kursen ger som del i en grundexamen behörighet att söka till högre studier i psykologi.

Kursens innehåll

Kursen består av nedanstående två delkurser.

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Metod, 15 hp

Ansvarig lärare: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3. Se schema.
Kursanvisningar: Metod, 15 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Vetenskaplig undersökning, 15 hp

Ansvarig lärare: Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se (fristående) och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se (PAO)
Kursen ges VT 2020: 20/1 - 5/6. Se schema Fristående | PAO.
Kursanvisningar:
Vetenskaplig undersökning, 15 hp, fristående, VT 2020. (PDF)
​Vetenskaplig undersökning, 15 hp, PAO, VT 2020. (PDF) Ny version 13/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Uppsatsseminarier

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Du som läser kursen som termin 6 inom PAO-programmet bör känna till att det även finns en praktikkurs som du kan komplettera de teoretiska studierna med:

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst den här kursen är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för dem som har läst minst tre terminer psykologi på fristående kurs. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!

Kursinformation

Psykologi III

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS3311 (PDF), PS3316 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionenTheres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.