Psykologi II

Psykologi II - kurspaket

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra terminsdelar A-D. I varje sådan del läser du en kurs. I den första terminsdelen läser du den obligatoriska kursen Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp. Vilka övriga kurser som du ska läsa har du möjlighet att välja i ett webbformulär några dagar före terminsstart.

I Utbildningskatalogen kan du läsa mer om kursupplägget och där hittar du även kursanvisningar med kurslitteraturlistor och annan publik kursinformation.

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS22KP (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2020-08-03 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.