Psykologi II

Psykologi II

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se tidigast den 6 januari. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period, enligt val före terminsstart. Observera att vi i höst har en ny delkurs, Stress och hälsa, 7,5 hp, i samarbete med Stressforskningsinstitutet!

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
KursanvisningarVetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för samtliga studenter på Psykologi II och PAO, T5.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Kursanvisningar: Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se, och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se​
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 13/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Adult development, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Språk: Kursen ges på engelska.
KursanvisningarAdult development, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Adult development, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Kurslitteratur, VT 2020. (PDF)

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 2+/1 - 20/3. Se schema.
KursanvisningarKlinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Arbetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Helena Schiller, helena.schiller@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
Kursanvisningar: Arbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 24/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Motivation och emotion, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
KursanvisningarMotivation och emotion, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Motivation och emotion, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Fördjupning, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema i Athena eller i Scheman.
Kursanvisningar: Fördjupning, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Fördjupning, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Sven Christianson, scn@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
Kursanvisningar: Rättspsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Rättspsykologi, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Organisationspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Organisationspsykologi, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetsteori, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Diana Persson, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se (HT19), Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se (VT20)
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Personlighetsteori, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Stress och hälsa, 7,5 hp

Ny delkurs HT 2019, i samarbete med Stressforskningsinstitutet!
Ansvarig lärare: Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se, och Johanna Schwarz, johanna.schwarz@su.se.
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020. Se schema.
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Stress och hälsa, 7,5 hp, VT 2020.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS2211 (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Nya funktionsadresser!

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.