Psykologi II

Psykologi II

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplan samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Ansökningsperiod: 16 september - 15 oktober 2019.

Har du frågor kring ansökan? Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare.

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period, enligt val före terminsstart. Observera att vi i höst har en ny delkurs, Stress och hälsa, 7,5 hp, i samarbete med Stressforskningsinstitutet!

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11. Se schema i Athena!
KursanvisningarVetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 21/8.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för samtliga studenter på Psykologi II och PAO, T5.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11. Se schema i Athena!
Kursanvisningar: Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se, och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se​
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11. Se schema i Athena!
Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Adult development, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11. Se schema i Athena!
Språk: Kursen ges på engelska.
KursanvisningarAdult development, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 1+2: 2/9 - 1/11. Se schema i Athena!
KursanvisningarKlinisk psykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 6/8.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Arbetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Helena Schiller (ny)
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursanvisningar: Arbetspsykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Arbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Motivation och emotion, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
KursanvisningarMotivation och emotion, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Fördjupning, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
KursanvisningarFördjupning, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Rättspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Sven Christianson, scn@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 3: 4/11 - 4/12.
Kursanvisningar: Rättspsykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Rättspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Organisationspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Organisationspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Vakant
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Personlighetsteori, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Diana Persson, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, HT 2019.
​​​​​​​Personlighetsteori, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Stress och hälsa, 7,5 hp

Ny delkurs HT 2019, i samarbete med Stressforskningsinstitutet!
Ansvarig lärare: Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se, och Johanna Schwarz, johanna.schwarz@su.se.
Kursen ges HT 2019 i period 4: 5/12 2019 - 17/1 2020.
Kursanvisningar: Stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS2211 (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.