Psykologi II

Psykologi II

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period, enligt val före terminsstart.

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarVetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF) Ny version 15/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för samtliga studenter på Psykologi II och PAO, T5.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarGruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se och Andreas Jemstedt (studentkontakt), andreas.jemstedt@psychology.su.se​
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarKognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Adult development, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
Språk: Kursen ges på engelska.
KursanvisningarAdult development, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarKlinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Arbetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarArbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Motivation och emotion, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarMotivation och emotion, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Fördjupning, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarFördjupning, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Organisationspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Rättspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Sven Christianson, scn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
KursanvisningarRättspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Personlighetsteori, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, VT 2019. (PDF) Ny version 8/3!
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS2211 (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.