Psykologi II

Psykologi II

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period, enligt val före terminsstart.

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
KursanvisningarVetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för samtliga studenter på Psykologi II och PAO, T5.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Kursanvisningar: Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se, och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se​
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 13/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Adult development, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3. Se schema.
Språk: Kursen ges på engelska.
KursanvisningarAdult development, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 2+/1 - 20/3. Se schema.
KursanvisningarKlinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Arbetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Helena Schiller, helena.schiller@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
Kursanvisningar: Arbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 24/1.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 20/3.
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Motivation och emotion, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema.
KursanvisningarMotivation och emotion, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Fördjupning, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4. Se schema i Athena eller i Scheman.
Kursanvisningar: Fördjupning, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Rättspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Vakant.
Kursen är inställd VT 2020 och HT 2020.
Kursanvisningar: Rättspsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Organisationspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetsteori, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Diana Persson, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Stress och hälsa, 7,5 hp

Ny delkurs HT 2019, i samarbete med Stressforskningsinstitutet!
Ansvarig lärare: Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se, och Johanna Schwarz, johanna.schwarz@su.se.
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6. Se schema.
Kursanvisningar: Stress och hälsa, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS2211 (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.