Psykologi II

Psykologi II

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Studieprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng (hp). Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi III.

Till dig som blivit antagen till kursen VT 2019

Registrering

För att behålla din plats på kursen Psykologi II, 30 hp, ska du webbregistrera dig!

Webbregistrering sker den 7 – 11 januari via Mina studier under fliken Aktuell utbildning.

För att kunna logga in på Mina studier måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Om du är antagen med villkor (d.v.s. att du ännu inte uppfyller behörighetskraven) kommer du inte att kunna webbregistrera dig. Då ska du istället besöka Studentexpeditionen (Frescati Hagväg 8, plan 2) den 9 – 11 januari för att registrera dig på plats. Medtag giltig legitimation. Studentexpeditionens öppettider den 9 – 11 januari är kl. 09:45 – 12:00.

Informationsmöte

Välkommen på informationsmöte för kursen Psykologi II måndag den 21 januari! Vi träffas kl. 14:00 - 15:00 i David Magnussonsalen, Frescati Hagväg 8, plan 3. Vi rekommenderar att du närvarar då vi kommer att ge en presentation av institutionen och kursen du ska läsa. 

Val av delkurser

Kursen Psykologi II består av fyra delkurser a 7,5 hp vardera. Delkursen Vetenskaplig metod och statistik är obligatorisk, men utöver denna ska du själv välja tre delkurser via valformuläret på vår webb. Valformuläret är öppet den 9 – 11 januari. Varje delkurs har ett begränsat antal platser och så snart en delkurs blir full går det inte längre att välja den. Du kan göra ditt delkursval oavsett om du hunnit registrera dig på kursen eller inte. 

w3.psychology.su.se/kursanm/psyii.html

Till dig som ska läsa kursen inom PAO-programmet (termin 5) VT 2019

Registrering

För att behålla din plats på kursen Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation 30 hp (PAO termin 5) ska du registrera dig på Psykologiska institutionens Studentexpedition (Frescati Hagväg 8, plan 2) den 9 – 11 januari. Medtag giltig legitimation! Studentexpeditionens öppettider under registreringsdagarna är kl. 09:45 – 12:00.

Informationsmöte

Välkommen på informationsmöte för kursen Psykologi II med inriktning mot PAO tisdag den 22 januari! Vi träffas kl. 12:00 – 13:00 i sal U34, Frescati Hagväg 8, plan 3. Vi rekommenderar att du närvarar då vi kommer att ge en presentation av institutionen och kursen du ska läsa.

Val av delkurs

Kursen Psykologi II med inriktning mot PAO består av fyra delkurser à 7,5 hp vardera. Delkurserna Vetenskaplig metod och statistik, Arbetspsykologi och Organisationspsykologi är obligatoriska. Den fjärde delkursen väljer du själv via valformuläret på vår webb. Valformuläret är öppet under registreringsperioden, d.v.s. den 9 – 11 januari. Varje delkurs har ett begränsat antal platser och så snart en delkurs blir full går det inte längre att välja den. Du kan göra ditt delkursval oavsett om du hunnit registrera dig på kursen eller inte.

w3.psychology.su.se/kursanm/psyii.html

Kursens innehåll

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period, enligt val före terminsstart.

Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarVetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för samtliga studenter på Psykologi II och PAO, T5.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarGruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se och Andreas Jemstedt (studentkontakt), andreas.jemstedt@psychology.su.se​
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarKognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Adult development, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
Språk: Kursen ges på engelska.
KursanvisningarAdult development, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 1+2: 21/1 - 25/3. Se schema!
KursanvisningarKlinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Arbetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 i period 3: 5/11 - 5/12.
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarArbetspsykologi, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 i period 3: 5/11 - 5/12.
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Motivation och emotion, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 i period 3: 5/11 - 5/12.
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarMotivation och emotion, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Fördjupning, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se (HT 2018) och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se (VT 2019)
Kursen ges HT 2018 i period 3: 5/11 - 5/12.
Kursen ges VT 2019 i period 3: 26/3 - 3/5.
KursanvisningarFördjupning, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Organisationspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 i period 4: 6/12 2018 - 18/1 2019.
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.
Obligatorisk för studenter som läser PAO.

Rättspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Sven Christianson, scn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
KursanvisningarRättspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 i period 4: 6/12 2018 - 18/1 2019.
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Personlighetsteori, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Diana Sanchez Cortes, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se (HT2018) och Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se (VT 2019)
Kursen ges HT 2018 i period 4: 6/12 2018 - 18/1 2019.
Kursen ges VT 2019 i period 4: 6/5 - 9/6.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)
Personlighetsteori, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisnigarna.

Kursinformation

Psykologi II

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
KursplanerPS2211 (PDF), PS2215 PAO (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska (Engelska)
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionen: Wenche Gros

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid fr o m 18-09-17:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Delta i undersökningar

Experimentella erfarenheter

Ett obligatoriskt inslag på utbildningen är deltagande i olika experiment, så kallade Experimentella erfarenheter. Erbjudanden om sådan EE-tid anslås normalt på anslagstavlan utanför sal U32, Frescati Hagväg 8, plan 3. Det finns också en e-postlista som du kan gå med i och på den vägen få erbjudanden om EE-tid. Du behöver bara ett aktiverat universitetskonto samt att din studentadress är omdirigerad till en "privat" e-postadress som du kontrollerar regelbundet. Läs mer på länken nedan.

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.