Psykologi I

Psykologi I

Kursen ger en allmän orientering i psykologi. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi. Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi II.

Du som avser att skaffa dig yrkesmässig kompetens som psykolog ska i stället titta vidare på Psykologprogrammet.

Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplan samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Ansökningsperiod: 16 mars - 15 april 2020.

Har du frågor kring ansökan? Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare.

Se även vanliga frågor (FAQ) på grundnivå.

Kursens innehåll

Kursen består av nedanstående fyra delkurser. Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 19/2. Se schema.

KursanvisningarSocialpsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Biologisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/2 - 20/3. Se schema.

Kursanvisningar: Biologisk psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognition, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Nichel Gonzalez, nichel.gonzalez@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 30/4. Se schema.

Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 11/2.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 4/5 - 5/6. Se schema.

KursanvisningarUtvecklingspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 13/3.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kursinformation

Psykologi I

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
Kursplan: PS1122 (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionenTheres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.