Psykologi I

Psykologi I

Kursen ger en allmän orientering i psykologi. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi. Kursen ger behörighet att läsa vidare på Psykologi II.

Du som avser att skaffa dig yrkesmässig kompetens som psykolog ska i stället titta vidare på Psykologprogrammet.

Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplan samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Ansökningsperiod: 16 september - 15 oktober 2019.

Har du frågor kring ansökan? Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare.

Kursens innehåll

Kursen består av nedanstående fyra delkurser. Du som är registrerad på kursen hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

KursanvisningarSocialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 2/9.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Biologisk psykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 3/10 - 1/11. Se schema i Athena!

Kursanvisningar: Biologisk psykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF) Ny version 7/8.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognition, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Maria Larsson, marlar@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12.

Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, HT 2019.
Utveckllingspsykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kursinformation

Psykologi I

Omfattning: 30 högskolepoäng (hp)
Kursplan: PS1122 (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Kursansvar: Erik Berntson
På expeditionenTheres Arnosdotter

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.