PAO omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Efter genomförd grundutbildning kan du ta en frivillig praktikkurs, Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, eller fortsätta dina studier med en Masterutbildning inom PAO-området.

Ansökan

Du söker till utbildningen på antagning.se.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial på kurser som ges av Psykologiska institutionen hittar du som är registrerad i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursinformation

I utbildningen ingår 22,5 hp psykologi under termin 1:

Socialpsykologi, 7,5 hp (PAOSOC)
Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges VT 2018: 15/1 - 14/2.

Kognition, 7,5 hp (PAOKOG)
Delkursansvarig: Max Larsson Sundqvist, max.larsson.sundqvist@psychology.su.se​
Kursen ges VT 2018: 20/3 - 29/4.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp (PAOPERS)
Delkursansvarig: Max Larsson Sundqvist, max.larsson.sundqvist@psychology.su.se
Kursen ges VT 2018: 30/4 - 3/6.

termin 4 ansvarar Psykologiska institutionen för en del av kursen Personalarbete, 15 hp, nämligen delkursen Omställning, 5 hp. Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges i maj VT 2018.

Inför termin 5 väljer du huvudinriktning och kan då välja att läsa ytterligare 60 högskolepoäng psykologi vid Psykologiska institutionen. Det sker genom samläsning med kurserna Psykologi II och Psykologi III på fristående kurs.

PAO-ansvarig vid Psykologiska institutionen

Studierektor Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Tvärvetenskapligt samarbete

Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), m fl.