Personal arbete och organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Personal arbete och organisation

Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation.

PAO omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Efter genomförd grundutbildning kan du ta en frivillig praktikkurs, Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, eller fortsätta dina studier med en Masterutbildning inom PAO-området.

Ansökan

Du söker till programmet på antagning.se.

Utbildningsplan samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Ansökningsperiod: 16 september - 15 oktober 2019.

Har du frågor kring ansökan? Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare.

Programmets innehåll

I utbildningen ingår 22,5 hp psykologi under termin 1, 5 hp på termin 4 samt 60 hp för dig som väljer psykologi som huvudinriktning på termin 5 och 6.

Du som är registrerad på dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 2/10. Se schema i Athena!

Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognition, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Max Larsson Sundqvist, max.larsson.sundqvist@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12.

Kursanvisningar: Kognition, 7,5 hp, HT 2019.
Kognition, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kursliteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Personlighetspsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna, samt information i Athena för registrerade studenter (artiklar).

Omställning, 5 hp

På termin 4 ansvarar Psykologiska institutionen för den sista delen av kursen Personalarbete, 15 hp, nämligen delkursen Omställning, 5 hp.

Kursplan Personalarbete, 15 hp: SOD251 (PDF)

Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: December - januari.

Kursanvisningar: Omställning, 5 hp, HT 2019.
Omställning, 5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykologi II, med inriktning mot personal, arbete och organisation

Kursen samläses med den fristående kursen Psykologi II. Delkurserna Vetenskaplig metod och statistik, Arbetspsykologi, samt Organisationspsykologi, är obligatoriska. En delkurs väljs i ett webbval före terminsstarten. Läs vidare på kurshemsidan för Psykologi II.

KursplanPS2215 (PDF)

PAO-ansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Se kurshemsidan för Psykologi II.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykologi III, med inriktning mot personal, arbete och organisation

Kursen samläses med den fristående kursen Psykologi III.

KursplanPS3316 (PDF)

PAO-ansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 2019 - 17/1 2020.

Kursanvisningar: Se kurshemsidan för Psykologi III.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Omfattning: 180 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan: SPARK (PDF)
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Studierektor: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter
Värdinstitution: Sociologiska institutionen
Egen webbplats: www.pao.su.se

Engelsk benämning: Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Tvärvetenskapligt samarbete