Personal arbete och organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Personal arbete och organisation

Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation.

PAO omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Efter genomförd grundutbildning kan du ta en frivillig praktikkurs, Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, eller fortsätta dina studier med en Masterutbildning inom PAO-området.

För dig som ska läsa PAO-programmet HT 2020

Nyantagen till termin 1: För registrering och övrig terminsstartsinformation, kontakta Institutionen för pedagogik och didaktik.

Termin 4: För registrering och övrig terminsstartsinformation, kontakta Sociologiska institutionen.

Termin 5: Se viktig information om registrering, val av delkurs samt informationsmöte på kurshemsidan för Psykologi II!

Termin 6: Se viktig information om registrering och informationsmöte på kurshemsidan för Psykologi III!

Programmets innehåll

I utbildningen ingår 22,5 hp psykologi under termin 1, 5 hp på termin 4 samt 60 hp för dig som väljer psykologi som huvudinriktning på termin 5 och 6.

Du som är registrerad på dessa kurser hittar övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges i terminsdel A. Se schema.

Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Kognition, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se

Kursen ges i terminsdel C. Se schema.

KursanvisningarKognition, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kursliteratur: Se kursanvisningarna.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Ansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges i terminsdel D. Se schema.

Kursanvisningar: Personlighetspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Ny version 24/4.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna, samt information i Athena för registrerade studenter (artiklar).

Omställning, 5 hp

På termin 4 ansvarar Psykologiska institutionen för den sista delen av kursen Personalarbete, 15 hp, nämligen delkursen Omställning, 5 hp.

Kursplan Personalarbete, 15 hp: SOD251 (PDF)

Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges i terminsdel D. Se schema.

KursanvisningarOmställning, 5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Psykologi II, med inriktning mot personal, arbete och organisation

Kursen samläses med den fristående kursen Psykologi II. Delkurserna Vetenskaplig metod och statistik, Arbetspsykologi, samt Organisationspsykologi, är obligatoriska. En delkurs väljs i ett webbval före terminsstarten. Läs vidare på kurshemsidan för Psykologi II.

KursplanPS2215 (PDF)

PAO-ansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursanvisningar: Se kurshemsidan för Psykologi II.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna för respektive delkurs.

Psykologi III, med inriktning mot personal, arbete och organisation

Kursen samläses med den fristående kursen Psykologi III.

KursplanPS3316 (PDF)

PAO-ansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursanvisningar: Se kurshemsidan för Psykologi III.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Programinformation

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Omfattning: 180 högskolepoäng (hp)
Utbildningsplan: SPERK (PDF) Ny HT2020.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Studierektor: Erik Berntson
På expeditionen: Theres Arnosdotter
Värdinstitution: Institutionen för pedagogik och didaktik
Egen webbplats: www.pao.su.se

Engelsk benämning: Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Tvärvetenskapligt samarbete